Verkoston vapaaehtoiset tukevat opettajakollegoita myös etäyhteyksin välityksellä. Kontekstiin soveltuvia opettajankoulutuspaketteja on kehitetty yhteistyössä paikallisten kollegoiden kanssa. Koulutuksia voidaan järjestää myös etäyhteyksin ja ne vahvistavat opettajien ammattitaitoa. Koulutuspaketteja on kehitetty esimerkiksi Kenian ja Bangladeshin pakolaisasutusalueiden opettajille ja ohjaajille.

Mobiilimentoroinnissa suomalaiset opettajat mentoroivat kollegoitaan WhatsApin välityksellä. Esimerkiksi Kenian mobiilimentorointiprojektin puitteissa vapaaehtoiset loivat opaskirjan mobiilimentorointiin ja suomalaiset ja kenialaiset kollegat kokoontuivat keskustelemaan puhelimiensa välityksellä tunniksi kerrallaan. Mentorointi vahvisti kenialaisten opettajien taitoja tukea ja kannustaa kollegoitaan omassa kouluympäristössään.

Palestiinalaisalueella vapaaehtoisemme ovat kartoittaneet opettajien täydennyskoulutuksen tarpeita observoimalla oppitunteja sekä haastattelemalla opettajia ja rehtoreita. Havaintojen ja haastattelujen pohjalta vapaaehtoisemme ovat suunnittelleet täydennyskoulutuksia ja räätälöineet ideoitaan kontekstiin sopivaksi.

Ugandassa vapaaehtoisten työhön on kuulunut esimerkiksi opettajien koulutusten suunnittelu, toteutus sekä käsikirjan kokoaminen. Keskeisiä teemoja koulutuksissa ovat olleet mm. toiminnalliset menetelmät, opettajajohtoisen opetuksen korvaaminen oppilaislähtöisillä menetelmillä, positiivinen pedagogiikka ja opettajien työhyvinvointi.

Kambodzassa vapaaehtoiset ovat kehittäneet mallin ja materiaaleja opinto-ohjauksen kehittämiseen ja opetukseen. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös maan opetusministeriön kanssa opinto-ohjauksen sisällyttämiseksi maan kansalliseen opetussuunnitelmaan sekä opettajankoulutukseen.

Tärkeä teema vapaaehtoisten työssä on myös yhteistyön vahvistaminen koulujen ja vanhempien sekä yhteisöjen välillä. Vapaaehtoisten tuella useassa koulussa Kambodzassa on laitettu käyntiin vanhempainillat, joissa keskustellaan mm. siitä, miten vanhemmat voivat tukea lastensa koulunkäyntiä.

Myanmarissa vapaaehtoiset ovat kehittäneet opinto-ohjausta sekä kouluttaneet tulevia opoja. Koulutuksessa voidaan käyttää esimerkiksi roolipelejä oppilaskohtaamisten havainnollistamiseen ohjauksessa. Työpajoissa ollaan opittu myös taiteen keinoin, piirtämällä kuvia empatiasta ja ongelmanratkaisusta.

Mentorointi on yksi tärkeimmistä työskentelymuodoista. Kuuntelu, rakentavan palautteen antaminen sekä ratkaisujen pohtiminen yhdessä rakentavat vankkaa pohjaa ammatilliselle kasvulle.