Inklusiivisen opetuksen koulutusopas

Tämä inklusiivisen opetuksen koulutusopas tukee opettajien ja muun opetushenkilöstön jatkuvaa ammatillista kehitystä inklusiivisen ja laadukkaan opetuksen parissa erityisesti vähäisten resurssien olosuhteissa. Manuaalin sisältö on kuitenkin mukautettavissa käytettäväksi kaikkialla maailmassa. Inklusiivisen opetuksen koulutusopas edistää suoraan Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteen neljä (4) ”kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus” alatavoitteiden toteutumista.

Koulutusoppaan ovat kehittäneet Kirkon Ulkomaanapu (KUA) ja Opettajat ilman rajoja (OIR) -verkosto. Sisältö on koottu ja rakennettu lukuisten hyvien materiaalien ja käytäntöjen pohjalta, joita KUA:n henkilökunta ja OIR vapaaehtoiset opetus- ja kasvatusalan asiantuntijat ovat käyttäneet ja kehittäneet eri toimintakonteksteissa.

Koulutusopas koostuu kolmesta (3) koulutusmoduulista, joita voidaan käyttää joustavasti:

  1. Koulutus, opettaja ja kouluyhteisö,
  2. Inklusiivinen koulutus, ja
  3. Positiivinen luokkahuone ja oppimisympäristö kaikille oppijoille.

Koulutuksen vetäjä tai fasilitaattori voi valita materiaalista yksittäisiä moduuleja tai sessioita, ja mukauttaa koulutussisältöä kontekstin ja kohderyhmän tarpeiden mukaan.

Rauhankasvatusopas

Tämä rauhankasvatusopas on kehitetty yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun (KUA) Ugandan maatoimiston, paikallisen rauhantyönkumppanin Uganda Muslim Youth Development Forum (UMYDF) ja Opettajat ilman rajoja -verkoston (OIR) kanssa.

Opas kehitettiin paikallisten rauhankerhojen pedagogisen ja menetelmällisen laadun vahvistamiseksi kevään ja kesän 2022 aikana. Oppaan sisältöjä pilotoitiin menestyksekkäästi yli 480 nuoren parissa kahdeksan yläkoulun rauhankerhoissa, jotka UMYDF on perustanut ja ylläpitää KUA:n tuella. Kaksi rauhankerhoista sijaitsee Ugandan Bidibidin pakolaisasutusalueella, joka on yksi maailman suurimmista pakolaisasutusalueista.

Materiaali on suunnattu ensisijaisesti nuorille. Materiaalin eri osia ja harjoituksia voi hyödyntää laajalti koulutuksissa, kerhoissa, tai esimerkiksi yksittäisillä oppitunneilla, joilla käsitellään rauhankasvatusta, tunnetaitoja, vaikuttamista tai yhteistyötaitoja. Harjoitukset ovat toiminnallisia ja painottavat nuorten osallisuutta.

KUA ja UMYDF ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2016 lähtien Ugandassa edistääkseen nuorten myönteistä roolia konfliktien ehkäisyssä ja rauhanrakentamisessa. Työssämme rauhankasvatus määrittyy kokonaisvaltaisena, monialaisena ja transformatiivisena prosessina, jossa pyritään kehittämään valmiuksia, jotka edistävät väkivallatonta konfliktinratkaisua, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja aktiivista osallistumista.