Opettajat ilman rajoja -verkoston ohjausryhmä koostuu Suomen opetus- ja koulutussektorin kannalta relevanteista tahoista. Ohjausryhmään kuuluu Opetushallituksen, OAJ:n, Ulkoministeriön, Fingon, Kirkkohallituksen, opettajankoulutuslaitosten (Helsingin ja Oulun yliopistot) edustajat sekä OIR-vapaaehtoisten edustaja.

Ohjausryhmä toimii neuvoa antavana asiantuntijana, jotta verkoston tavoitteet saavutetaan, ja osallistuu verkoston toiminnan suunnitteluun ja sen kehittämiseen.

Ohjausryhmän jäsenet edistävät verkoston toimintaa ja näkyvyyttä omissa sidosryhmissään ja verkostoissaan niin kotimaassa kuin maailmalla. Jäsenet tuovat esille OIR-verkostolle tärkeitä teemoja sekä pyrkivät mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan opetussektorin päättäjiin ja työnantajiin, jotta OIR vapaaehtoistyön lisäarvo tulee näkyväksi.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Kirkon Ulkomaanapu vastaa verkoston operatiivisesta toiminnasta kokonaisuudessaan sisältäen implementoinnin, hankehallinnon, kehittämisen sekä monitoroinnin niin kotimaassa kuin ohjelmamaissa.

Ohjausryhmän jäsenet vuonna 2022:

Hannele Cantell, Helsingin yliopisto, ohjausryhmän puheenjohtaja

Marika Matengu, Oulun yliopisto

Tytti Voutilainen, Opetushallitus

Paula Malan, Ulkoministeriö

Jenni Arnkil, OAJ                        

Anna Kivimäki-Pelluz, Fingo

Jyri Komulainen, Kirkkohallitus

Eeva-Liisa Kiiskilä, OIR-verkoston vapaaehtoisten edustaja                           

Sara Isotalo, Kirkon Ulkomaanapu

Sabina Bergholm, Kirkon Ulkomaanapu

Suvi Aaltonen, Kirkon Ulkomaanapu

Varajäsenet:

Katri Jokikokko, Oulun yliopisto

Hanna Autere, Opetushallitus

Kaj Raiskio, OAJ

Tuula Vinko, Kirkkohallitus

Tommi Vornanen, OIR-verkoston vapaaehtoisten edustaja