Heidi toimii vapaaehtoisena SCORE-projektissa Ugandassa Länsi-Niilin alueella. Iso osa Heidin työtä on opettajien kouluttaminen.

Blogitekstissään Heidi kertoo opettajille järjestetystä koulutuksesta, jossa jaettiin toiminnallisia menetelmiä lukutaidon opetukseen. Koulutus toi mukanaan iloisia kohtaamisia, huumoria ja uusia menetelmiä opetukseen.

Ugandassa koulu aloitetaan 7-vuotiaana ja ensimmäiset kolme vuotta opiskellaan paikalliskielellä, minkä jälkeen opetus jatkuu englanniksi. Poikkeuksena tähän ovat ne koulut, joista lapsia on monista kieliryhmistä – silloin opetus on heti ensimmäiseltä luokalta englanniksi. Heikko lukutaito on yksi koulun keskeyttämisen syy. Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen (Uganda School enrollment)  mukaan 80 % kolmannen luokan oppilaista ei pysty lukemaan eikä ymmärrä toisen luokan englanninkielisiä tekstejä. Lukutaidon opetuksen kehittäminen on siis erityisen tärkeää, kun ajatellaan ugandalaisten koulutustason parantamista.

Ohjeistusta toiminnalliseen bingo-peliin.

Lukutaito-koulutuksen keskeisenä tarkoituksena oli jakaa erilaisia toiminnallisia menetelmiä opetukseen sekä antaa vinkkejä ympäristön hyödyntämiseen opetusmateriaaleissa. Koulutus oli kaksipäiväinen ja osallistujat olivat opettajia kahdestakymmenestä eri SCORE-projektin kouluista. Koulutuksen suunnittelu ja toteutus sekä käsikirjan kokoaminen kuuluivat minun työhöni.

Koulutus sisälsi kertauksen lukutaidon opetuksen teoriaan ja lukihäiriöihin, jonka veti Lodongan opettajankoulutuslaitoksen kouluttaja. Roolini oli vetää toiminnallisia menetelmiä ja leikimmekin monenlaisia leikkejä ja pelejä, jotka elävöittäisivät opetusta. Suosituiksi nousivat erilaiset sanapelit ja vanha kunnon hedelmäsalaatti-tuolileikki, joka sai aikaan parhaat naurut.

Näin hauskaa voi olla koulutuksessa.

Opettajien esimerkkituntien seuraamista, kun tehtävänä on ollut käyttää toiminnallisia menetelmiä, leikkejä ja pelejä.

Osallistujat pääsivät myös itse suunnittelemaan esimerkkitunnin ja tarkoituksena oli käyttää toiminnallisia menetelmiä sekä ympäristöstä löytyviä materiaaleja. Esimerkkitunnit suunniteltiin ryhmissä ja esitettiin sitten toisille osallistujille. Ympäristön käyttö materiaaleissa oli idearikasta ja toiminnallisuutta käytettiin monipuolisesti. Tämän tehtävän perusteella koulutus oli jo tehnyt vaikutuksen opetuksen suunnitteluun!

Koulutuksen jälkeen tarkoituksena on, että opettajat käyttävät opittua oppilaiden kanssa ja jakavat tietoa myös muille koulun opettajille. Tiedon levitys on erityisen tärkeää, koska jokaisesta projektissa mukana olevasta koulusta vain kolme opettajaa voitiin ottaa koulutukseen. Jonkin ajan kuluttua koulutuksesta mennään kouluille katsomaan, onko koulutuksen opit menneet opetukseen ja onko tietoa levitetty kollegoille.

Opettajat ottivat vastaan kaiken mitä heille jakoi ja olivat innokkaasti mukana. Tämä koulutus viimeistään sai ymmärtämään, miten tärkeää on, että suomalaiset opettajat jakavat tietoaan ja taitoaan vapaaehtoistyön kautta!

Osallistujat ovat juuri saanet kovasti odotetut todistukset koulutuksesta.