Myanmar (tunnetaan laajalti myös nimellä Burma) sijaitsee Kaakkois-Aasiassa Bangladeshin, Intian, Kiinan, Laosin ja Thaimaan välissä. Myanmarin väkiluku on 54,05 miljoonaa, ja maa on väestöltään hyvin monimuotoinen.

Reilu puolet kansasta on burmalaisia, mutta muita merkittäviä etnisiä ryhmiä ovat myös muun muassa shanit, karenit, intialaiset, kiinalaiset, rakhinet ja monit. Lisäksi Myanmarissa on lukuisia pienempiä etnisiä ryhmiä, jotka muodostavat noin viidenneksen maan väestöstä. Monimuotoisuus näkyy myös uskonnoissa, eikä maalla ole virallista uskontoa. Kuitenkin maan enemmistöuskontoon, theravadabuddhalaisuuteen, lukeutuu noin yhdeksän kymmenesosaa väestöstä.

Myanmarin virallinen kieli on burma, joskin väestön monimuotoisuudesta johtuen maassa puhutaan useita alkuperäiskieliä. Britannian siirtomaa-ajanjakson aikana Myanmarin itsenäistymiseen eli vuoteen 1948 asti virallisena kielenä toimi englanti. Vuodesta 2006 pääkaupunkina on toiminut Naypyidaw. Sitä ennen pääkaupunkina oli maan suurin kaupunki Yangon.

Myanmarin opetussektori

Myanmarilla on koulutuksen suhteen pitkät perinteet. Pakollinen viiden vuoden peruskoulu alkaa viisivuotiaana, joskaan syrjäisellä maaseudulla ei välttämättä ole mahdollisuutta toteuttaa virallista kouluopetusta. 2,7 miljoonaa 5-16-vuotiasta lasta ei ole koskaan ilmoittautunut kouluun tai on keskeyttänyt virallisen koulutusjärjestelmän. Vaikka noin yhdeksänkymmentä prosenttia maan väestöstä on lukutaitoisia, tarkoittaa se silti, että arviolta 3,5 miljoonaa aikuisista on lukutaidottomia.

Alakoulun jälkeen oppijalla on mahdollisuus jatkaa ensin nelivuotiseen yläkouluun, siitä kaksivuotiseen lukioon tai ammatilliseen koulutukseen ja lopulta korkea-asteen koulutukseen. Korkea-asteen koulutus kattaa sekä yliopistoja, teknillisiä instituutteja sekä ammattikorkeakouluja. Tunnetuimpia ja vanhimpia yliopistoja ovat Yangonin ja Mandalayn yliopistot.

Osa oppijoista opiskelee myös sertifioiduissa ja kansallisesti tunnustetuissa koulutusohjelmissa, jotka ovat virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, mutta takaavat peruskoulutusta vastaavan ohjelman lapsille tai kehittävät aikuisten lukutaitoa. Myanmarissa toteutetaan myös varhaiskasvatusta ja kolme-viisivuotiaille esiopetusta, mutta mahdollisuudet osallistua niihin ovat merkittävästi heikommat kuin muissa Aasian ja Tyynenmeren valtioissa.

Yleisin väylä kouluttautua opettajaksi tapahtuu opettajienkoulutuslaitoksen kaksivuotisen koulutusohjelman kautta. Koulutusta on alettu uudistaa muun muassa lisäämällä mahdollisuuksia käytännön harjoitteluun kouluympäristössä, ja uusi neljän vuoden koulutusohjelma otettiin käyttöön loppuvuodesta 2019. Kaikki opettajat aloittavat ensin peruskoulun opettajina. Myanmarin ylennysjärjestelmä vie opettajat peruskouluista ylemmille kouluasteille, minkä vuoksi peruskouluissa työskentelevät kokemattomimmat opettajat.

Yhteiskunnallisesta arvostuksesta huolimatta opettajien palkka on pieni. Haasteena Myanmarissa on ollut myös saada päteviä opettajia syrjäisiin kouluihin: tästä johtuen hallitus voi määrätä vastavalmistuneita opettajia niille alueille, missä opettajia kaivataan. Opettajat eivät välttämättä osaa sitä kieltä, mitä heille määrätyssä paikassa puhutaan. Opettajiksi haluavia kuitenkin motivoi halu olla osa yhteiskuntaa sekä palkan säännöllisyys sen pienuudesta huolimatta. Enemmistö opettajista on naisia.

Myanmar on tällä hetkellä poikkeustilassa vallankaappauksen ja sitä seuranneiden mielenosoitusten takia. Vuosien saatossa Myanmarin sotilaallisilla tilanteilla on ollut vaikutuksensa myös maan koulutusjärjestelmään: koulutus on ollut katkonaista ja pitkittynyttä. Esimerkiksi aiempien vallankaappausten jälkeen yliopistot saattoivat olla suljettuina vuosia. Julkisten koulujen puutteita on täydennetty yksityisillä ja virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella olevilla opetusohjelmilla. Demokratian ja rauhanrakentamisprosessin tukemisessa koulutus ja köyhyyden vähentäminen nähdään kahtena avaintekijänä.

Opettajat ilman rajoja Myanmarissa

Opettajat ilman rajoja -verkosto toimii Myanmarissa ei-valtiollisten koulujen kanssa (esimerkiksi luostarikoulut ja kansalaisjärjestöjen ylläpitämät koulut).

OIR on tukenut Myanmarissa Kirkon Ulkomaanavun opinto-ohjauksen kehittämisen ohjelmaa kouluttamalla, mentoroimalla ja valmentamalla paikallisia opettajia, ja tulevia opinto-ohjaajia. Lisäksi Myanmar Mobile Education -hankkeen avulla on muun muassa tuettu opettajien viestintätaitoja englannin kielellä ja kehitetty yhteiskuntaopin opetusta.

Vapaaehtoisten työnkuvaan on kuulunut myös työpajojen järjestämistä luostarien ylläpitämille kouluille sekä paikallisen kansalaisjärjestön työntekijöille. Koulutuksissa käsiteltyjä teemoja ovat olleet esimerkiksi oppilaslähtöiset opetusmenetelmät, paikalliset ja edulliset opetusmateriaalit, ryhmänhallinta sekä hyvä opettajuus.

Hauska tietää

Myanmar on tunnettu muun muassa Yangonin, Mandalayn ja Paganin muinaisen valtakunnan buddhalaisista temppeleistä.

Lähteet:

Helen – Opettajat Ilman Rajoja-vapaaehtoinen (2018). Opoja Myanmarinluostarikouluihin. Haettu 25.4.2021.

Lall, M. (2020).  Myanmar´s Education Reforms – A pathway to social justice? UCL Press. University College London.

Kankala, E. (2018). Myanmarissa kouluttaudutaan ammattiin. Haettu 25.4.2021.

Kankala, E. (2018). Ammattiopetusta japedagogiikkaa Myanmarissa. Haettu 25.4.2021 sivulta.

National Education Strategic Plan 2016-2021. The Government of the Republic of the Union of Myanmar & Ministry of Education.

Nieminen, A. (2018). Opettajat vapauksineen. Haettu 25.4.2021.

Päivärinta, H. (2020). Opinto-ohjaus toi rauhan kouluun Myanmarissa. Haettu 25.4.2021.

Steinberg, David I. (2021). Myanmar. Britannica. Haettu 25.4.2021.