Kerro hakemuksessa, milloin olet käytettävissä sekä mihin positioihin haet sen perusteella, mitkä tehtävät vastaavat parhaiten osaamistasi. Voit osoittaa hakemuksesi 1-3 etäpositioon sekä 1-3 maassa tapahtuvaan vapaaehtoispaikkaan. Haussa voidaan katsoa eduksi kiinnostus sekä etävapaaehtoistyöhön että maassa tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön. Hakijat sijoitetaan hankkeisiin osaamisen ja soveltuvuuden perusteella.

Hakuaikataulu 2021 – syksy

18.10.-7.11. Haku avoinna

16.11.-3.12. Haastattelut

15.12. Valituille ilmoitetaan päätöksestä

21.-23.1.2022 Koulutusviikonloppu

Position aloitus helmikuusta 2022 eteenpäin

Vapaaehtoisen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun pohjalta. Virtuaalisessa haastattelussa on mukana Kirkon Ulkomaanavun henkilökuntaa sekä Suomesta että kohdemaasta. Hakuprosessiin voi kuulua myös kirjallinen ennakkotehtävä.

Valituille vapaaehtoisille järjestetään kolmen päivän koulutus Helsingissä.

Seuraamme koko ajan maailmanlaajuista terveystilannetta, ja vapaaehtoisten lähettämistä tarkastellaan. Vapaaehtoisten lähettämiseen alkuvuodesta 2022 valmistaudutaan.

Vapaaehtoisjaksojen toteutuminen riippuu maailmanlaajuisesta ja paikallisesta tilanteesta. Vapaaehtoisten ja hyödynsaajien terveys ja turvallisuus on aina etusijalla.

Hakuohjeet

  1. Tutustu paikkakuvauksiin (Terms of Reference) sivulla Avoimet vapaaehtoispaikat, ja mieti, minkä kohdemaan tehtävät vastaavat parhaiten osaamistasi.

2. Valmistele liitteet:

  • Englannin kielinen CV
  • Liite, jossa listaat 1-3 positiota, joiden tehtävät vastaavat parhaiten osaamistasi sekä ajankohta, jolloin olet käytettävissä vapaaehtoistöihin (voit hakea sekä 1-3 lähi- että etäpaikkaa)

3. Täytä englanniksi sähköinen Teachers without Borders -hakulomake.

  • Your special knowledge: mainitse tässä relevantti osaamisesi suhteessa hakemaasi paikkaan (esimerkiksi kokemus kouluttamisesta, mentoroinnista, ulkomailla asumisesta tai työskentelystä, monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta, vapaaehtoistyöstä tai järjestötyöstä)
  • Why are you interested in this position?: kerro tässä motivaatiostasi ja miksi olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä.

Hakemusten perusteella esivalitut hakijat saavat kutsun etähaastatteluun.

Oppilas kirjoittaa vihkoon.