Kerro hakemuksessa, milloin olet käytettävissä sekä mihin positioihin haet sen perusteella, mitkä tehtävät vastaavat parhaiten osaamistasi. Voit osoittaa hakemuksesi 1-3 etäpositioon sekä 1-3 maassa tapahtuvaan vapaaehtoispaikkaan. Haussa voidaan katsoa eduksi kiinnostus sekä etävapaaehtoistyöhön että maassa tapahtuvaan vapaaehtoistyöhön. Hakijat sijoitetaan hankkeisiin osaamisen ja soveltuvuuden perusteella.

Hakuaikataulu 2021

Seuraava vapaaehtoishaku avautuu syksyllä 2021. Tiedotamme avoimista paikoista verkkosivuilla, uutiskirjeessä sekä sosiaalisen median kanavissa.

Vapaaehtoisen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun pohjalta. Virtuaalisessa haastattelussa on mukana Kirkon Ulkomaanavun henkilökuntaa sekä Suomesta että kohdemaasta. Hakuprosessiin voi kuulua myös kirjallinen ennakkotehtävä.

Valituille vapaaehtoisille järjestetään kolmen päivän koulutus Helsingissä tai etätehtävään räätälöity etäkoulutus.

Vallitsevan COVID-19 tilanteen johdosta maailmalle ei lähetetä tällä hetkellä Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisia, vaan vapaaehtoistyö tapahtuu toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Seuraamme koko ajan maailmanlaajuista terveystilannetta, ja tilanteen rauhoittuessa vapaaehtoisten lähettämistä tarkastellaan. Vapaaehtoisten lähettämiseen alkuvuodesta 2022 aletaan valmistautua ennakoivasti.

Vapaaehtoisjaksojen toteutuminen riippuu maailmanlaajuisesta ja paikallisesta tilanteesta. Vapaaehtoisten ja hyödynsaajien terveys ja turvallisuus on aina etusijalla.

Hakuohjeet

  1. Tutustu paikkakuvauksiin (Terms of Reference) sivulla Avoimet vapaaehtoispaikat, ja mieti, minkä kohdemaan tehtävät vastaavat parhaiten osaamistasi.

2. Valmistele liitteet:

  • Englannin kielinen CV
  • Liite, jossa listaat 1-3 positiota, joiden tehtävät vastaavat parhaiten osaamistasi sekä ajankohta, jolloin olet käytettävissä vapaaehtoistöihin

3. Täytä englanniksi sähköinen Teachers without Borders -hakulomake.

  • Your special knowledge: mainitse tässä relevantti osaamisesi suhteessa hakemaasi paikkaan (esimerkiksi kokemus kouluttamisesta, mentoroinnista, ulkomailla asumisesta tai työskentelystä, monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta, vapaaehtoistyöstä tai järjestötyöstä)
  • Why are you interested in this position?: kerro tässä motivaatiostasi ja miksi olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä.

Hakemusten perusteella esivalitut hakijat saavat kutsun etähaastatteluun.

Oppilas kirjoittaa vihkoon.