– Kiinnostaisiko sinua vapaaehtoistyö etänä? Opettajat ilman rajoja- verkostosta soiteltiin ja kyseltiin juhannuksen alla. Suurin osa opettajista oli juuri aloittanut kesälomansa, mutta minä olen viettänyt viime ajat opintovapaalla ja muissa töissä. Olin siksi täynnä energiaa ja innoissani voidessani osallistua tähän projektiin.

Vapaaehtoistyö siirtyi verkkoon

Kolmen kuukauden vapaaehtoistyöjakso Ugandassa viime vuonna oli lisännyt kiinnostustani kehitysyhteistyöhön ja ulkomailla työskentelyyn. Keväällä maailma kuitenkin muuttui, mikä merkitsi myös OIR-verkostossa uudenlaisten toimintatapojen etsimistä avun perille toimittamiseen. Miten tällainen hanke toteutettaisiin etänä?

Keniaan olisi tämän projektin myötä ollut tarkoitus lähettää OIR-vapaaehtoisia, mutta nyt työ toteutettiin luovasti kotimaasta käsin kenialaisten kollegoidemme tuella.

Kaksi henkilöä näpyttelee puhelimiaan.

Vapaaehtoistyötä on tehty aiemminkin etänä mobiilimentoroinnin avulla.

Suomesta mukana oli neljä opettajaa, varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ammattilaisia, luomassa materiaalia Keniassa toteutettavia lähikoulutuksia varten. Lisäksi kahden opettajan tiimi muokkasi luomuksestamme etäopetusmateriaalin, jotta opettajien koulutus Keniassa olisi mahdollista aloittaa mahdollisimman pian esimerkiksi mobiilisovelluksen tuella, vaikka olosuhteet eivät sallisi lähikoulutusten järjestämistä.

Materiaalia vastaamaan varhaiskasvatuksen tarpeisiin

Projektimme keskiössä oli Kenian Kalobeyein pakolaisasutusalue maan pohjoisosassa. Yhdessä  läheisen edeltäjänsä, Kakuman, kanssa se muodostaa alueen, jolla asuu yli satatuhatta pakolaista. Suurin osa heistä on kotoisin Etelä-Sudanista. 

Hankkeemme lapset todennäköisesti varttuvat pakolaisasutusalueella aikuisiksi. Ei siis ole yhdentekevää, millaista opetusta alueen kouluissa annetaan.  

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on arvioinut yksittäisen pakolaisen asuvan Kakuman alueella keskimäärin 17 vuotta. Hankkeemme lapset todennäköisesti varttuvat siellä aikuisiksi. Ei siis ole yhdentekevää, millaista opetusta alueen kouluissa annetaan. Kirkon ulkomaanapu ja Opettajat ilman rajoja -verkosto ovat mukana tukemassa koulujen kunnostamista ja koulutuksen järjestämistä alueella. Ensimmäistä kertaa koulutusta suunniteltiin nyt varhaiskasvatuksen opettajille, joten materiaali oli luotava alusta saakka omin voimin.

Yhteisessä Skype-kokouksessa kävimme Kenian KUAn työntekijöiden kanssa keskustelua alueen varhaiskasvattajien kohtaamista haasteista. Heistä jopa 90 prosenttia on kouluttamattomia ja luokkakoot ovat suuria, yhtä opettajaa kohti on keskimäärin 174 oppilasta. Esiopetus on suunnattu 4-6 -vuotiaille, mutta yhdeksän- tai kymmenvuotiaan osallistuminen esiopetukseen ei ole poikkeuksellista. Kriisiolosuhteet voivat estää tai keskeyttää lapsen koulunkäyntimahdollisuudet. Mietin, miten ihmeessä kymmenvuotias motivoituu opetuksesta yhdessä neljävuotiaan kanssa?

Kahden henkilön hartijoiden välistä näkyy, että katsovat puhelimiaan.

Mobiilimentorointia Ugandassa vuonna 2019.

Opetuksen perustana Keniassa on uusi Competence Based Curriculum (CBC), jonka toteutumista myös tällä projektilla pyritään tukemaan. Opetussuunnitelman keskiössä ovat ulkoa opitun tiedon sijaan käytännön taidot, kuten esimerkiksi ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot, luovuus, kriittinen ajattelu ja oppimaan oppiminen. Kuulostaa upealta.

 Ryhmämme hioi kesän aikana timantiksi opettajankoulutusmateriaalin, jonka toivomme välittävän varhaiskasvattajille pehmeitä arvoja. 

Todellisuudessa opettajilla on suurten ryhmäkokojen vuoksi haasteita oppilasryhmien hallinnassa, yksilöllisessä kohtaamisessa ja arvioinnissa. Ugandassa näin, mitä on arki yli sadan peruskoululaisen luokassa, mutta millaista on arki yli sadan 4-6 -vuotiaan ryhmässä on jotakin, mitä on lähes mahdotonta käsittää näin etänä. Mahtaa olla vilskettä. Opetussuunnitelman tavoitteet ja arjen realiteetit joutuvat vääjäämättä törmäyskurssille.

Jokaisen vahvuudet käyttöön

Porukkahenki oli koko projektin ajan kannustava. Kun välillä tunsin oman urakkani kanssa olevani hukassa, löytyi tiimistä tukea ja näkemyksiä oman työn tueksi. Ryhmämme hioi kesän aikana timantiksi opettajankoulutusmateriaalin, jonka toivomme välittävän varhaiskasvattajille pehmeitä arvoja; rakkautta ja huolenpitoa, lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemista, aitoa kohtaamista, itsen ja muiden arvostamista ja positiivista pedagogiikkaa.

Vapaaehtoinen esittelee kädessään olevaa matkapuhelinpakkausta ja hymyilee.

Tuuli on tehnyt aiemmin vapaaehtoistyötä myös Ugandassa.

Sisällöt käsittelivät muun muassa opettajan roolia, päivittäisiä aktiviteetteja ja rutiinien luomista, opettajien ja oppilaiden hyvinvointia, turvallisuutta, opetusmateriaalia ja -menetelmiä, arviointia ja havainnointia, huoltajayhteistyötä. Jakaessamme projektin vastuualueita huomioimme toistemme vahvuudet, kokemuksen ja koulutustaustan.

 Laadin moduulin lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sen osana käsittelin myös hygieniaopetusta, mikä näin pandemia-aikana tuntui hyvin merkitykselliseltä. 

Sain hiljattain terveystiedon aineopinnot päätökseen ja sain nyt mahdollisuuden ammentaa tuoretta oppia tähän projektiin. Laadin moduulin lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sen osana käsittelin myös hygieniaopetusta, mikä näin pandemia-aikana tuntui hyvin merkitykselliseltä.

Materiaali on saatu kokoon ja on viimeistelyä vaille valmis.  Saimme myös huipennuksena tietää, että Kenya Institute of Curriculum Development on osoittanut kiinnostuksena kehittämäämme materiaalia kohtaan. Hankkeen puitteissa teemme myös läheistä yhteistyötä Unicefin Kenian toimiston kanssa.

Materiaalia tullaan myöhemmin soveltamaan myös muiden verkostomme toiminta-alueeseen kuuluvien maiden koulutukseen. Kunpa tulevaisuudessa olisi mahdollista matkustaa paikan päälle kurkistamaan, miten kotitoimistoista käsin toteutettu projekti on todellisuudessa vastannut Kenian haasteisiin.