Uganda sijaitsee Itä-Afrikassa naapurivaltioinaan Kenia, Etelä-Sudan, Kongo, Ruanda ja Tansania. Ugandan pääkaupunki Kampala sijaitsee Viktoria-järven pohjoisrannalla. Ugandassa on noin 45,7 miljoonaa asukasta, joista vuonna 2019 maaseudulla asui 76%. Maan väestöstä 47% on 14-vuotiaita ja tätä nuorempia.

Ugandassa puhuttuja kieliä on yli 40. Maan virallinen kieli on Britannian siirtomaa-ajalta jäänyt englanti, joka on myös yleinen opetuskieli koulussa. Maan kolme suurinta kieliryhmää ovat bantukielet, nilosaharalaiset sekä keskisudanilaiset kielet. Lugandan ja swahilin kieliä käytetään englannin ohella yleisesti eri kieliryhmien välisessä kommunikaatiossa.

Ugandan opetussektori

Pakollinen peruskoulu alkaa Ugandassa kuuden vuoden iässä ja päättyy 12-vuotiaana. Vuosittain peruskouluun rekisteröityy noin 90% lapsista. Kaikkiaan peruskouluun on kuitenkin rekisteröitynyt ikäryhmään suhteutettuna 110% peruskouluikäisistä tarkoittaen sitä, että peruskoulua käyvät myös peruskouluiän ylittäneet lapset ja nuoret.

Peruskoulun viimeiselle luokalle tultaessa vain 35% ikäryhmästä on enää koulussa (vuoden 2016 tilaston mukaan). Kaikkiaan korkeakouluihin asti opintojaan jatkaa vain noin 5% ikäluokasta.

Oppijoita koulun pihalla.

Ugandalaisen koulun pihalla.

Lukutaitoisten osuus väestössä on kasvanut Ugandassa ja vuonna 2016 15-24-vuotiailla oli jo 90% kattavuus, kun puolestaan 65-vuotiailla ja tätä vanhemmilla vain 40%. Lukutaito on myös tasa-arvoistunut ja nykyään lukutaitoisten nuorten naisten ja miesten osuus ikäryhmästä on yhtä suuri.

Koulunkäynti eroaa kuitenkin suuresti kaupunkien ja maaseudun välillä. Vaikka kouluun rekisteröidytään, opetukseen ei välttämättä osallistuta. Erityisesti Länsi-Niilin alueella koulupudokkuus on suurta lukuisista syistä johtuen. Lapset saattavat joutua osallistumaan maatilan töihin tai nuorempien sisarusten hoitoon. Myös aikaiset avioliitot sekä raskaudet aiheuttavat koulupudokkuutta erityisesti tyttöjen keskuudessa. Taustalla vaikuttaa myös koulutuksen heikko arvostus, mihin on vaikuttanut alueella vielä 2000-luvun puolella käynnissä ollut sisällissota, jolloin yksi sukupolvi menetti mahdollisuudet kouluttautua.

Opettajankoulutuksessa pääpaino on täydennyskoulutuksissa, kun ollaan jo ammatissa. Opetustyö ei ole yleisesti ottaen kovin haluttu ammatti, koska siitä saatavat ansiot eivät riitä elättämään perhettä. Näin ollen useilla opettajilla on toinen työ.

Opettajat ilman rajoja Ugandassa

Vapaaehtoinen seisoo luokkahuoneen edessä.

OIR-vapaaehtoiset vetävät mm. koulutuksia opettajille.

Pitkäkestoisella vapaaehtoisjaksolla Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoiset ovat työskennelleet Länsi-Niilin alueella yhteistyössä paikallisten opetusviranomaisten kanssa. Vapaaehtoiset ovat toimineet pakolaisastusalueilla opettajien ja opettajakoulutuslaitoksen kouluttajien täydennyskoulutuksen parissa. Tehtäviin on kuulunut tarveselvitysten tekemistä, koulutusten suunnittelua ja vetämistä sekä koulutuksiin osallistuneiden kollegoiden tukemista työssään.

Länsi-Niilin alueen Aruan, Kobokon ja Yumben maakunnissa on myös toiminut vuosina 2017-2019 World Teacher Programme, jossa vapaaehtoiset ovat mentoroineet paikallisia opettajia kahden viikon ajan.

Hauska tietää

Afrikan helmeksi kutsuttu Uganda on luonnon monimuotoisuudessaan vailla vertaa. Etelän vuoristojen Bwindin kansallispuistossa pääsee seuraamaan vuorigorillojen arkea, lounaiskolkan Kuningatar Elizabetin kansallispuistossa asustavat muun muassa puissa loikoilevat leijonat. Maan luoteisosan Murchinsoni Fallsin kansallispuiston jylhät Valkoisen Niilin putokset ovat todistaneet Ernest Hemingwayn lentokoneen maahansyöksyn. Rwenzorin kansallispuiston taivaita hipovat vuoret houkuttavat kävijöitä kurkottelemaan tähtiin.

Lähteet:

The World Bank. Population, Uganda. (luettu 15.2.2021)

The World Bank. Uganda overview. (luettu 15.2.2021)

African Studies Center. Uganda: A Profile. (luettu 15.2.2021)

Este, Jonathan (2015). English rules in Uganda, but local languages shouldn’t be sidelined. (luettu15.2.2021)

The British Empire. Ernest Hemingway Lost in Uganda. (luettu 15.2.2021)

Bailey, Corlena (2017). 10 Most Beautiful National Parks In Uganda. (luettu 15.2.2021)

UNESCO. Uganda. (luettu 6.3.2021)