Itä-Afrikassa sijaitsevassa Keniassa asuu noin 53 miljoonaa ihmistä. Sen pääkaupunki on Nairobi. Siirtomaa-ajan peruilta jäänyt englanti ja swahili ovat maan virallisia kieliä, mutta yhteensä Keniassa puhutaan lähes 70 kieltä.

Opettajat ilman rajoja toimii yhteistyössä erityisesti Kakuman ja Kalobeyein pakolaisleirien koulujen ja opettajien kanssa. Nämä pakolaisleirit sijaitsevat Turkanan maakunnassa Luoteis-Keniassa, noin 725 kilometriä Nairobista.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n alaisuudessa toimiva Kakuman leiri perustettiin vuonna 1992 Sudanin kriisiä paenneille ihmisille. Sitä on sittemmin laajennettu, kun pakolaisia on saapunut useista lähimaista. Vuonna 2015 noin 25 kilometrin päähän Kakumasta avattiin Kalobeyein pakolaisasutusalue, jossa pakolaiset elävät yhdessä paikallisväestön kanssa.

Kakumassa ja Kalobeyeissa asui 185 353 pakolaista vuonna 2017, joista alle 18-vuotiaita oli noin 112 000. Suurimmat väestöryhmät ovat lähtöisin Etelä-Sudanista, Somaliasta ja Kongon Demokraattisesta tasavallasta. Suurin osa Kakuman ja Kalobeyein asukkaista asuu pakolaisleirillä pitkäaikaisesti.

Tyttö kirjoittaa taululle.

Opetusta Kalobeyein pakolaisasutusalueella.

Kenian opetussektori

Varhaiskasvatuksen jälkeinen peruskoulu alkaa kuusivuotiaana. Kaikille pakollinen alakoulu kestää kahdeksan vuotta, minkä jälkeen jatketaan yläkouluun tai ammattikouluun 2-4 vuodeksi. Alakoulu ja yläkoulu ovat ilmaisia, mutta yläkouluun pyritään valintakokeilla. Toiselta asteelta voi jatkaa yliopistoon tai ammatilliseen korkeakouluun. Kouluja on sekä valtion omistamia julkisia kouluja että myös yksityisiä.

Vaikka kansallinen linjaus korostaa omalla äidinkielellä opetuksen järjestämistä alakoulussa, englanti dominoi yleisesti opetuskielenä. Kenia on kuitenkin viime vuosina ottanut pitkiä harppauksia turvatakseen kielellisen ja etnisen monimuotoisuuden kansallisessa koulutuksessa. Esimerkiksi 18 paikallista kieltä on sisällytetty opetussuunnitelmaan yliopistoon asti opiskeltavina kielinä.

Noin 80% maan 15-vuotiaista on lukutaitoisia. 92% lapsista käy alakoulua, ja noin puolet jatkavat yläkouluun. Kaupungissa tai keskiluokkaisista perheistä tulevista lapsista alakoulun loppuun suorittaminen on todennäköisempää kuin maaseudulla tai köyhissä perheissä: esteinä ovat esimerkiksi koulupukujen ja ruoan kustannukset, pitkät koulumatkat, turvattomuus ja köyhyys.

Opettajaksi voi opiskella yliopistoissa tai diplomikoulutusten avulla, mikäli haluaa aineenopettajaksi, tai opettajankoulutuslaitoksissa (Primary Teacher Training Colleges), joista valmistuu alakoulun opettajiksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajille pyrkiviksi on omat koulutuskeskuksensa.

Opettajat ilman rajoja Keniassa

Kaksi henkilöä kirjoittaa taululle.

OIR on kehittänyt mm. varhaiskasvatuksen koulutusmateriaalin tukemaan kodin ja koulun yhteistyötä.

Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoiset ovat osallistuneet Keniassa esimerkiksi intensiiviseen kahden viikon World Teacher -ohjelmaan, johon kuului työpajojen järjestämistä ja opettajien mentorointia.

Pitkäaikaisten vapaaehtoisten työ on keskittynyt etenkin Kalobeyein pakolaisalueelle, jossa on tehty opettajien koulutustarpeiden ja erityisopetuksen toteutumisen arviointia sekä opettajien mentorointia. Lisäksi pakolaisasutusalueen varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutuksen tueksi on luotu etävapaaehtoisten voimin opettajankoulutusmateriaalia. Etävapaaehtoiset ovat myös vahvistaneet opettajakollegoidensa taitoja myös mobiilimentoiroinnin avulla.

Hauska tietää

Kenia on tunnettu häikäisevästä luonnostaan ja sen rikkaasta villielämästä. Maassa on paljon erilaisia kansallispuistoja, joista tunnetuimpia ovat esimerkiksi Masai Mara, Amboseli ja Marsabit. Näillä alueilla on mahdollista tavata valtavia määriä afrikkalaisen savannin asukkeja kuten norsuja, leijonia, seeproja, kirahveja, sarvikuonoja ja virtahepoja.

Kenia, erityisesti Nairobi, tunnetaan myös teknologia-alan edelläkävijänä Afrikassa.

Lähteet:

Britannica (2021). Education of Kenya. (luettu 28.3.2021)

Republic of Kenya, Ministry of Education: NATIONAL EDUCATION SECTOR STRATEGIC PLAN 2018-2022

World On Meters (2021). Kenya, Population. (luettu 28.3.2021)

Nyariki, Lily (2020). Kenya: The key role of national languages in education and training.

UNICEF (2016). The impact of language policy and practice on children’s learning: Evidence from Eastern and Southern Africa.

Maailman kuvalehti, Juho Paavola, (1.12.2017). Toivon ja unohduksen rajamailla.

Maailman kuvalehti, Liselott Lindström, (15.12.2020). Kenian startupit eivät kehittele viininmaistelu­sovelluksia, vaan ratkovat yhteiskunnallisia ongelmia.