Timo ja Alejandro joutuivat lähtemään keväällä Ugandasta kesken vapaaehtoisjakson koronaviruspandemian pahennuttua. Paikalliset koulut menivät kiinni ja työskentelyolosuhteet kentällä muuttuivat haastaviksi. Palattuaan kotimaihinsa, Suomeen ja Espanjaan, Timo ja Alejandro jatkoivat vapaaehtoistyötä etäyhteyksien välityksellä.

Education needs to be provided to the most vulnerable parts of the world, even when borders are closed, travelling is restricted and gatherings are limited.  

Myös Bangladeshissa, Cox’s Bazarin pakolaisleirillä, toimintaa jouduttiin sopeuttamaan kokoontumisrajoitusten mukaisiksi. Opettajien koulutus piti siirtää verkkoon. Vastatakseen tähän tarpeeseen Timo ja Alejandro koostivat kriisikonteksteihin suunnatun opettajien koulutusmateriaalin, jonka avulla opettajia pystyttiin kouluttamaan What’sApin ja Zoomin välityksellä.

Pakolaisleirillä naisille ja tytöille annetaan lukutaito-opetusta, ammatillista koulutusta ja psykososiaalista tukea. Opetus tulee tarpeeseen, sillä koulutusmahdollisuudet pakolaisleirillä ovat niukat.

Timo ja Alejandro kertovat tässä blogissa lisää työstään opettajien ammattitaidon kehittämiseksi etäyhteyksin.

Nainen seisoo naisjoukon keskellä ja puhuu heille. Taustalla on ilmapalloja ja lasten piirustuksia.

Tanskan kirkon ulkomaanapu ylläpitää Cox’s Bazaarin pakolaisleirillä turvallisia tiloja naisille ja tytöille. Kuva on otettu vuonna 2018.

Timo

Osana etävapaaehtoisuutta työskentelimme Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kansainvälisen projektin edistämiseksi Bangladeshissa. KUA ja Tanskan kirkon ulkomaanapu (DCA) edistävät opettajien ammatillisia taitoja etenkin tyttöjen ja nuorten naisten aseman parantamiseksi. Osallistuimme projektiin laatimalla kriisikonteksteihin suunnattua koulutusmateriaalia (teachers in crisis contexts, TiCC), jota pystyttäisiin hyödyntämään myös etäyhteyksin.

Yhteistyö kentällä tehtävän projektityön edistämiseksi oli mielekästä etenkin, kun saimme palautetta, miten koulutukset olivat menneet. 

Haastavista olosuhteista huolimatta projektin ja koulutuksen kehittämiseksi paikalliset opettajat saivat suunnitellun koulutuksen, vaikkakin tässä tapauksessa meidän yhteistyössä laatimiemme etämateriaalien kautta. Yhteistyö kentällä tehtävän projektityön edistämiseksi oli mielekästä etenkin, kun saimme palautetta, miten koulutukset olivat menneet.

Tytön taustalla näkyy pakolaisleirin maisemaa.

Alejandro

The uncertain times we live in, does not prevent people from continuing their lives. Similarly, education needs to be provided to the most vulnerable parts of the world, even when borders are closed, travelling is restricted and gatherings are limited. Time doesn’t stop and, therefore, quality education needs to continue.

Lapset istuvat lattialla ja kirjoittavat.

Oppijoita Cox’s Bazaarin pakolaisleirillä Bangladeshissa.

I supported the cooperation between Dan Church Aid and Finn Church Aid by adapting the teacher training material they already had to online format.

My tasks consisted of designing training modules based on learning objectives set by the master trainers and building on DCA&FCA existing training plans and materials. I mapped out and collected supporting materials (digital handouts, reading materials, visual files/pictures etc.) in order to continue with the teacher professional development in the region of Cox’s Bazar.

As the training modules were implemented through Whatsapp or Zoom, the manual was created in way that space for flexible implementation was left. 

It was the first time I was involved in a project from this region and, therefore, we had to have smooth communication about the cultural differences in order to create a relevant and suitable online manual. As the training modules were implemented through Whatsapp or Zoom, the manual was created in a way that space for a flexible implementation was left, so the facilitator could use it according to the needs and possibilities.

As this was the first facilitation manual to be implemented online, feedback was crucial in order to learn from the mistakes. Thus, incorporating feedback from the master trainers based on the implementation on the facilitation manual was also a relevant task.