Koulun keskeyttäneiden lasten määrä on vähentynyt, koulukiusaamista ei juuri enää esiinny ja koulun ilmapiiri on parantunut. Tällaisesta edistyksestä Hlaing Thayar koulun opettajat kertovat, kun heiltä kysyy, mitä opinto-ohjaus on tuonut heidän kouluunsa.

Kirkon ulkomaanavun opinto-ohjauksen hankkeetta toteutetaan Yangonissa, Myanmarin suurimmassa kaupungissa. Mukana on neljä luostareiden ylläpitämää ja kaksi valtion koulua. Kolmevuotinen hanke alkoi tammikuussa 2018. Tähtäimessä on, että opinto-ohjaus tulisi osaksi Myanmarin kansallista opetussuunnitelmaa.

Myanmarissa on 1 600 luostareiden ylläpitämää koulua. Niissä opetus seuraa valtion opetussuunnitelmaa.  Koulut toimivat pääosin lahjoitusvaroin ja kunnilta saadun tuen turvin; valtion rahoitus niille on vähäinen. Oppilaat tulevat usein kodeista, joilla ei ole varaa valtion ylläpitämään kouluun. Luostarikouluissa opiskelusta ei koidu perheille ylimääräisiä kuluja. Opetusta on tarjolla vuosiluokille 1–8, kun valtion kouluissa opetusta on 9. vuosiluokkaan saakka.

Oppilaanohjaus sai oman tilan

Yangonin länsipuolella sijaitsevassa Hlain Thayarin koulussa on oppilaita 445 ja opettajia 18. Kirkon ulkomaanavun hankkeessa kaksi koulun opettajaa on saanut opinto-ohjaajan koulutuksen. Yhteensä hankkeessa on koulutettu 17 opettajaa opoksi.

”Aiemmin koulussa oli usein oppilaiden välisiä tappeluita ja kiusaamista sekä rauhattomuutta. Nyt koulussa on opiskelurauha ja opettajat voivat paremmin keskittyä opettamiseen” 

Oppilaanohjaajat pitävät Hlain Thayarin koulussa ryhmätunteja 5.– 8. luokan oppilaille. Lisäksi tarjolla on kahdenkeskistä ohjausta, tarpeen mukaan myös nuoremmille oppilaille. Ryhmätunteja opot pitävät neljä kertaa kuussa, oman opetustyönsä päälle. Oppilaanohjaus ei vielä ole lukujärjestyksessä.

Koulun johto on havainnut opinto-ohjauksen niin hyödylliseksi, että se järjesti oman tilan opinto-ohjaajan ja oppilaan välisille luottamuksellisille keskusteluille.

Opoina toimivat vararehtori U Zaw Min Oo  ja luokanopettaja Daw Thidar Aung kertovat, että opinto-ohjauksen ansiosta viisi keskeyttämisvaarassa ollutta koululaista onnistuttiin saamaan takaisin koulunpenkille viime lukuvuoden aikana. Myös luokkatoverit olivat vaikuttamassa siihen, että yksi heistä saatiin palaamaan.

Koulun keskeyttäminen on yleistä Myanmarissa. Perheet muuttavat asuinpaikkaa, jolloin lasten koulukäynti keskeytyy tai peräti loppuu. Yleisenä syynä on myös köyhyys: lapsia tarvitaan elannon hankkimiseen perheelle. Alakoulun eli vuosiluokat 1–5 saa suoritettua noin 70 prosenttia lapsista.

Iso osa koululaisista suorittaa alakoulua kauemmin kuin viisi vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että alakoulun yläluokilla ja yläkoulussa opiskelee paljon eri ikäisiä koululaisia.

Vanhempainillassa lapset saivat luvan jatkaa opiskelua

Kirkon ulkomaanavun hankkeessa saamansa koulutuksen tukemina opinto-ohjaajat U Zaw Min Oo ja  Daw Thidar Aung  järjestivät Hlain Thayarin koulussa vanhempainillan 8. luokan oppilaiden vanhemmille. Koulun rehtori, johtajamunkki Ven. Sandarwara, oli avainasemassa tilaisuuden koollekutsujana.

Oppilaat olivat ennen vanhempainiltaa valmistelleet puheenvuoroja, joissa he kertoivat toiveistaan jatkaa koulunkäyntiä. Saadakseen suoritettua peruskoulun oppilaiden on vaihdettava valtion kouluun viimeiseksi lukuvuodeksi eli 9. luokalle.

Illassa vanhemmat ilmaisivat suostumuksensa lapsensa koulunkäynnin jatkumiselle ottamalla salissa askeleen eteenpäin. Lähes kaikki vanhemmat antoivat lapsilleen luvan.

”Aiemmin koulussa oli usein oppilaiden välisiä tappeluita ja kiusaamista sekä rauhattomuutta. Nyt koulussa on opiskelurauha ja opettajat voivat paremmin keskittyä opettamiseen” 

Koulutuksessa saatuja oppeja positiivisten keinojen käytöstä ryhmänhallinnassa, oppilaskeskeisistä opetusmenetelmistä ja yhteishenkeä parantavasta toiminnasta opinto-ohjaajat ovat jakaneet koulussa muillekin opettajille.

”Aiemmin koulussa oli usein oppilaiden välisiä tappeluita ja kiusaamista sekä rauhattomuutta. Nyt koulussa on opiskelurauha ja opettajat voivat paremmin keskittyä opettamiseen”, kertovat luokanopettajat Daw Wah Wah Khaing sekä Daw Su Su Hlaing.

Opettajat kertovat myös, että koulun ilmapiiriä ja työrauhaa on aiemminkin yritetty parantaa. Hankkeen myötä työ on ollut systemaattista, mikä on tuonut todellisen muutoksen koulun arkeen.

Luokanopettajat ilmaisivat koko koulun opettajien puolesta kiitokset opinto-ohjauksesta saadulle hyödylle. He toivovat, että kaikki opettajat saisivat mahdollisuuden osallistua kursseille, joissa opitaan lapsen kehitystä, yhteistyötaitoja ja positiivisia keinoja ylläpitää työrauha luokassa.

Opinto-ohjaajien koulutuspäivien lisäksi opot ovat saaneet Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisilta tukea mentoroinnista. Työnsä tueksi opot ovat saamassa burmankielisen oppaan, jossa on runsaasti konkreettisia ohjeita, tehtäviä tunneille ja tietoa työn tueksi.

Kirkon Ulkomaanavulla on opinto-ohjauksen hankkeet käynnissä Kambodžassa ja Myanmarissa. Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiset tukevat hankkeiden toteutusta.