Mistä tulevaisuudentoivoa hiljeneville kylille Kambodzan ja Thaimaan rajaseudulla? Maatalousosuuskunnat ovat avainasemassa esimerkiksi Bavelin kylässä oman kasvuympäristön elinkelpoisuuden säilyttämiselle. Yrittäjyyden kautta saadaan toimeentulo itselle ja toisille.

Monet khmer-nuoret, jotka asuvat Thaimaan rajanaapureina sijaitsevissa provinsseissa, jättävät koulunsakin kesken lähteäkseen töihin naapurimaahan paremman leivän toivossa. Kotikyliin jäävät lopulta vain ikäihmiset. Tämän seurauksena kylät hiljenevät.

Pääsin tutustumaan yrittäjähenkisiin nuoriin aikuisiin Bavelin kylässä, joka on tunnin ajomatkan päässä Battambangista luoteeseen eli melko lähellä Thaimaan rajaa. Bavelin ympäristössä on kehittämisohjelmien tuella ja ohjauksen avulla perustettu useita maatalousosuuskuntia, jotka toimivat suurelta osin jo omillaan ja joiden jäsenmäärä kasvaa alati. Olipa yhdessä osuuskunnassa jo yli sata jäsentä. Kaikki nuoret eivät halua lähteä kauas pois ja kokevat oman kasvuympäristönsä elinkelpoisuuden säilyttämisen tärkeäksi. Silloin on luotava itse itselleen ja toisille työpaikka.

Näiden osuuskuntien puheenjohtajina toimivat naiset. On osuuskunnissa miehiäkin, myös hallituksessa, mutta Kambodzhassa perheenkin raha- ja talousasioista vastaa perinteisesti nainen. Osuuskunta neuvottelee välittäjien kanssa esimerkiksi tuotteiden laatukriteereistä ja hinnoista. Viljelijät toimittavat tuotteet peltotien varteen, josta välittäjät ne noutavat.

Nämä nuoret ovat menestyjiä!