Keväällä 2021 huomasin ilokseni, että kansainvälistä ohjauksen kehittämistyötä voi tehdä myös etänä Opettajat ilman rajoja -verkoston kautta. Tämä mahdollisti osallistumisen, vaikken pääse irtautumaan kotimaasta paikan päälle.

Kilometrejä Pohjois-Karjalasta Kambodzaan on 8210 km. Siitä huolimatta yhteys on löytynyt virtuaalisesti.  

Face to face ohjausta kehittämässä – osallistujat tuk tukissa

Olen työurallani toiminut aineenopettajana, koulutussuunnittelijana sekä nyt viimeiset vuoden aikuisten parissa opinto-ohjaajana. Kokemusta on myös kertynyt eläinavusteisesta kuntoutustoiminnasta. Etäposition kautta toiveena oli laajentaa omaa osaamista kansainvälisestä työstä, vahvistaa englannin kielen osaamista, saada kokemuksia kohdemaan pedagogisista työskentelytavoista ja oppia kambodzalaisesta kulttuurista. 

Lyhyellä virtuaalimatkallani Kambodzaan olen oppinut, että paikalliset yhteistyökumppanit ovat ehdottomasti oman alueensa ohjauksen ammattilaisia. 

Syyslukukaudella toteutimme yhteistyössä Kirkon Ulkomaanvun Kambodzan maatoimiston kanssa face to face ohjausta tukevan webinaarin. Webinaarin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ja osaamista ohjauksesta ja ennen kaikkea tarjota työvälineitä, joilla face to face ohjaus mahdollistuu. Osallistujat olivat eri ohjauksen positioissa toimivia paikallisia ammattilaisia ja hyvin kiinnostuneita teemasta.

Itselleni ammatillisesti oli uusi kokemus, kun webinaari tulkkattiin englannista khmerin kielelle webinaarin aikana. Hauskana elävyytenä myös silloin tällöin osallistujan mikin kautta kuulunut khmerin kielinen puhe ja tuk tuk:in tööttäykset perään. Selvästi siis webinaaria kuunneltiin myös hektisessä arjessa tuktukin kyydissä. 

Face to face ohjauksen ajattelua on tarkoitus viedä kevään aikana syvemmälle tarjoten webinaari liittyen oppimisen haasteisiin ja käytännön menetelmiin: kuinka tätä teemaa voidaan huomioida paremmin ohjauksessa ja opetuksessa. 

Ohjausprosessien kehittämistoimet

Nainen hymyilee kameralle takanaan kaksi hevosta.

Tiinan työuraan on kuulunut niin opinto-ohjausta kuin eläinavusteista kuntoutustoimintaakin.

Kevätlukukauden tavoitteena on työstää ohjausprosessikuvauksia paikallisten opinto-ohjaajien ja koulutusasiantuntijoiden kanssa. Projekti on vasta aluillaan.

Olen työstänyt yhdessä maatoimiston kanssa ohjausprosessipohjat, joiden kautta pyritään tavoittaa ohjauksen vaiheita ja tehdä niitä näkyväksi sekä sitä kautta päästä käsiksi kehittämistarpeisiin.

Työ on vasta alussa, mutta olen luottavainen, että kevätlukukauden päättyessä olemme saaneet kuvattua keskeiset vaiheet ja prosessit. 

Ammattilaisten välinen yhteistyö palkitsee

Lyhyellä virtuaalimatkallani Kambodzaan olen oppinut, että paikalliset yhteistyökumppanit ovat ehdottomasti oman alueensa ohjauksen ammattilaisia. En jaksa olla hämmästelemättä, kuinka hyvää ja laadukasta opetusta ja ohjausta toteutetaan pienillä resursseilla. Yhteistyöstä on välittynyt myös aito jakamisen kulttuuri, jonka kautta olen oppinut uutta ja pystyn ammentamaan omaan työhöni. Minulle tämä kokemus etäasiantuntijana toimimisesta on ollut antoisa oppimiskokemus.

Suosittelen lämpimästi hakeutumista etävapaaehtoiseksi Opettajan ilman rajoja -verkoston kautta.