Miten voin opettajana rakentaa globaalisti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta? Millaisilla käsitteillä ja tarinoilla puhun kasvattajana maailmasta? Miten globaalit ilmiöt kuten eriarvoisuus ja rasismi näkyvät Suomen opetus- ja kasvatusalalla ja mitä antirasistinen kasvatus on? Miten globaalikasvatuksen voi tuoda ideasta käytäntöön osaksi koulujen arkea? Miten tuen oppijoiden kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi, toivoa unohtamatta?


Tule pohtimaan lisää näitä kysymyksiä kanssamme Opettajat ilman rajoja -verkoston webinaariin Maailman opettajien päivänä 5.10. klo. 16.30-18.00!

Kasvatusalan asiantuntijat pohtivat globaalikasvatuksen teemoja viidestä eri tulokulmasta käsin sekä haastavat meidät tarkastelemaan, millaisista palasista maailmankuvamme opettajana ja kasvattajana muodostuu.


Ilmoittaudu mukaan tästä!


Webinaarin järjestää Opettajat ilman rajoja -verkosto yhteistyössä Fingon Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hankkeen kanssa.

Ohjelma


Tilaisuuden juontaa Hannele Cantell, Yliopistonlehtori, HY & Opettajat ilman rajoja -verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja

Miten globaalikasvatuksella rakennetaan globaalisti kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta?

Anna Kivimäki-Pelluz, Globaalikasvatuksen asiantuntija & Globaalin sivistyksen edelläkävijät -hankkeen projektipäällikkö, Fingo

Aikamme viheliäiset haasteet, kuten ilmastonmuutos ja kasvava eriarvoisuus, koskettavat meitä kaikkia. Siksi maailman keskinäisriippuvuussuhteiden ymmärtämiseen ja oppijoiden aktiiviseen maailmankansalaisuuteen tähtäävää globaalikasvatusta tarvitaan juuri nyt enemmän kuin koskaan. Mutta minkälainen kasvatus voi toimia muutosvoimana kohti YK:n Agenda 2030 mukaista kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta? Miten opettajat ja muut kasvattajat voivat vaikuttaa, ja mistä löytyy tukea ja konkreettisia välineitä globaalikasvatukseen?

Globaalikasvatus ja sen narratiivit

Hanna Hjerppe, Globaalikasvatuksen suunnittelija, Taksvärkki ry

Millaisilla käsitteillä ja tarinoilla kuvaan maailmaa opettajana ja kasvattajana? Miten puhun globaalikasvatuksen teemoista? Puheenvuoro nostaa esille kasvattajien käyttämien termien reflektoinnin tärkeyden ja kannustaa kasvattajia tarkastelemaan ja tunnistamaan oman tavan, jolla kuvaa maailmaa.

Globaalikasvatus opetussuunnitelman perusteissa

Satu Honkala, Opetusneuvos, Opetushallitus & OIR-verkoston etäasiantuntija

Suomessa globaalikasvatus on integroitu osaksi perusopetusta ja on vahvasti mukana myös lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Tämä on poikkeuksellista, sillä useimmissa maissa globaalikasvatus tapahtuu pääosin kansalaisjärjestöjen työn kautta. Miten globaalikasvatus näkyy suomalaisissa opetussuunnitelmissa? Mitä tapahtuu oppilaitoksissa?

Antiracism Education?

Aminkeng A Alemanji, Researcher, Head of Social Exclusion Masters Programme, Docent in Sociology, Åbo Akademi

”The world can only be as equal, [fair and just] as the knowledge it is built upon” (Andrews 2021). We cannot strive for a fair, equal, just world if we do not interrogate the knowledge upon which our world was/is built. As such, it is the duty of every teacher in Finland to deconstruct the knowledge they transmit in their classrooms which cannot be done without the help of institutions like the Ministry of Education and Culture and the universities’ teacher training programs.

Maailmanhuolista kohti toivoa ja toimintaa

Eeva-Liisa Kiiskilä, Opettaja ja rauhankasvattaja, Kokkolan kaupunki & OIR-verkoston etäasiantuntija

Mitkä asiat puhututtavat tai huolestuttavat lapsia ja nuoria juuri nyt? Mitä teemoja meidän globaalikasvattajien tulisi priorisoida tässä ajassa? Millainen lähtökohta toimintaan tukee lapsia ja nuoria aktiiviseen osallistumiseen toivoa unohtamatta? Puheenvuorossa herätellään ajatuksia globaalikasvatuksesta koulujen arjessa nyt ja tulevaisuudessa.


Tilaisuudessa esitetään myös videotervehdys Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoisilta.

Lämpimästi tervetuloa!