Kambodzan opetusala kärsii edelleen 70–luvulla tapahtuneesta kansanmurhasta, jossa käytännössä pyyhkäistiin pois maan sivistyneistö ja koulutettu väestönosa. Opettajan työ on edelleen huonossa maineessa ja moni opettajista ajautuu työhönsä vastentahtoisesti. Korruptio on juurtunut syvälle ja opettajat saattavat jopa myydä koevastauksia oppilaille saadakseen lisäansioita. Tilanne voi vaikuttaa toivottomalta, mutta myös rohkaisevia esimerkkejä löytyy.

Kambodzan koulusektori on erittäin heikko. Opettajan työ on huonossa maineessa ja moni opettajista ajautuu työhönsä vastentahtoisesti. Myös opettajan palkkaus on hyvin alhainen – peruskoulun opettajien palkka on alhaisimmillaan jopa alle sata dollaria kuukaudessa. Korruptio on juurtunut syvälle ja opettajat saattavat jopa myydä koevastauksia oppilaille saadakseen lisäansioita. Kun Suomen ylioppilaskirjoituksia vastaava, Kambodzhan kansallinen koe uudistettiin vuonna 2014 soveltavaa ongelmanratkaisua vaativaksi ja koevastausten vuotaminen opettajille estettiin, noin 80% kokeen suorittaneista ei läpäissyt koetta. Tulos antaa synkän viestin opetusjärjestelmän laadusta.

Tilanne voi vaikuttaa toivottomalta, mutta myös rohkaisevia esimerkkejä löytyy. Siem Reapin kaupungissa sijaitsevan Wat Bo:n peruskoulun rehtori Peung Kimchhen on onnistunut toteuttamaan koulussaan rohkeita uudistuksia, kuten järjestänyt esikoulun, koulukuljetukset ja -ruokailun. Kouluruokailu ja -kuljetukset ovat köyhimpien perheiden lapsille ilmaiset. Koulussa järjestetään myös liikuntatunteja ja taidekasvatusta, mikä on poikkeuksellista Kambodžassa. Koulu on myös aktiivinen yhteistyössä vanhempien kanssa.

Koulun uudistushalu on noteerattu Kambodzan opetusministeriön tasolla ja rehtori Peung Kimchhen palkittiin erinomaisesta työstä Maailman opettajien päivänä vuonna 2014. Samalla koulusta on kuitenkin tullut myös menestyksensä uhri – koulun oppilasmäärät ovat nousseet rajusta ja oppilaita on nyt osalla luokista jopa 60. Alueen muut koulut ovat katkeria yhden koulun nostamisesta ylitse muiden, eivätkä ole innokkaita tekemään yhteistyötä Wat Bo:n kanssa.

Onkin ilmeistä, että Wat Bo:n kaltaisia innovatiivisia kouluympäristöjä pitäisi saada kehittymään ympäri Kambodzaa.  Aloitteen pitäisi syntyä kouluista itsestään, mutta kansalaisjärjestöt ja hankkeet, kuten Opettajat ilman rajoja -verkosto, voivat tukea tätä prosessia.