Eläköön opettaja, Eläköön koulutus. Näin alkaa Togon opettajien ammattiyhdistyskokous Togon pääkaupunki Lomessa. Opettajien ammattiyhdistystä pidetään pystyssä puhtaasti talkoovoimin, opettajan työn ja oman elämänhallinnan ohella. Mielessä on kuitenkin visio siitä, että opettajajärjestö vahvistuisi. Tavoitteena on kehittää järjestöstä opettajien ja koulutuksen puolustaja, kansalaisjärjestö, joka voisi vaikuttaa maan koulutuspolitiikkaan ja opettajien asemaan.

Togossa opettajista osa on vieläkin nk. vapaaehtoisia, lasten vanhempien palkkaamia. Useimmilla ei ole muodollista koulutusta tehtävään. Mutta on myös hyvin koulutettuja opettajia. Opettajien palkka on 100- 250 euroa kuukaudessa riippuen siitä, missä ja ketä hän opettaa. Kuinkas muuten! Sama tilanne, palkkakuoppa, on koko julkisen sektorin koulutetuilla kuten lääkäreillä ja insinööreillä. Yksityissektorilla pärjätään toki paremmin.

Maailma tarvitsee opettajia. Vuosituhattavoitteiden aikajana 2015 lähestyy. Maailman valtiot ovat ponnistelleet, toiset enemmän, toiset vähemmän, jotta jokainen lapsi voisi aloittaa koulun. Tämä ei ole kuitenkaan riittävästi. Koulussa on myös opittava. Tähän tarvitaan opettajia, koulutettuja opettajia, joilla on motivaatio ja innostus tehdä työtään.

Parhaillaan valmistellaan vuosituhattavoitteiden jatkotavoitteita. Näissä tavoitteissa yhtenä keskeisenä asiana tulee olla koulutuksen laatu.

Emme voi hyväksyä, että niin moni kehitysmaan lapsi keskeyttää koulun, koska ei opi mitään. Koulun on annettava oikeat ja vahvat valmiudet. Nuorten on päästävä jatko-opintoihin. Tarvitaan ammatillista koulutusta.

Koulutus ja kansalaisten koulutustason nostaminen ovat tie parempaan yhteiskuntaan, demokratiaan ja hyvinvointiin.
Tarvitaan myös ammattiyhdistysliikettä, opettajien ammattijärjestöä. Ne ovat yhteenliittymiä, jotka voivat olla opettajien arkipäivän ääni päättäjille.