Odotin innoissani kesää 2020, jolloin pääsisin lähtemään Ugandaan Opettajat ilman rajoja -verkoston (OIR) kautta ja tekemään yhteistyötä paikallisten Kirkon Ulkomaanavun henkilöstön sekä paikallisten opettajien kanssa. Valmistelut olivat keväällä hyvässä vauhdissa ja rokotussuunnitelma matkaa varten tehty. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun koronapandemia iski.

Kärsivällisyys palkittiin

Vaikka vapaaehtoismatka peruuntui, olin vakaasti päättänyt, että olisin valmis odottamaan, kunnes taas maailma avautuisi ja Ugandaan lähteminen olisi mahdollista. Odottaisin niin kauan kuin olisi vain tarpeellista. Motivaatio OIR-vapaaehtoisena toimimisesta Ugandasta oli ollut pitkään jo haaveeni ja halusin todella päästä oppimaan paikallisilta kollegoilta opettajuudesta sekä järjestötyöstä sekä jakamaan vastavuoroisesti itselleni kertyneitä oppeja koulumaailmasta.

Ugandassa koronan aiheuttama koulusulku oli kestänyt kaikista pisimpään koko maailmassa.  

Syksyllä 2021 ilmassa alkoi olla merkkejä, että Ugandaan lähteminen saattaisi olla pian mahdollista. Ugandassa koronan aiheuttama koulusulku oli kestänyt kaikista pisimpään koko maailmassa. Uutiset koulujen avautumisesta Ugandassa tammikuussa 2022 alkoivat lokakuun lopussa lisätä toivoa. Koululaiset, opettajat ja koulun muu henkilökunta pääsisivät pian palaamaan opinahjoihinsa. Lähes kahden vuoden odotuksen jälkeen.

Alkuvuonna 2022 kaikkien pitkä ja kärsivällinen odotus palkittiin. Kymmenes tammikuuta koulut Ugandassa avautuivat ja lähtöni Ugandaan mahdollistuisi tammikuun lopulla. Olin innoissani. Viimein pääsisin kehittämään ammattitaitoani yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Kolme henkilöä keskustelee.

Ratkaisuja pohdittiin yhdessä opettajien kesken.

Pähkinöitä purtavaksi

Vapaaehtoisjaksoni Ugandassa on ollut äärettömän arvokas ja täynnä uuden oppimista. Yhteistyöhetket sekä eri koulujen opettajien sekä KUA:n työntekijöiden kanssa ovat olleet kaikista antoisimpia ja mieleenpainuvimpia. On ollut mahtavaa päästä seuraamaan opettajien oppitunteja eri oppiaineissa.

Opettajia tekemässä ryhmätyötä.

Koulutuksia pidettiin toiminnallisesta ja leikin kautta tapahtuvasta oppimisesta.

Oppilaita voi yhdessä luokassa olla 50-200, joten yhdessä olemme saaneet pähkinöitä purtaviksi ja päässeet miettimään, mitkä voisivat olla toimivia keinoja toteuttaa oppijakeskeistä opetusta, jatkuvaa arviointia sekä inkluusiota.

Ideat ulkona oppimisesta, ryhmätöiden tekemisestä, peukkujen hyödyntämisestä arvioinnissa sekä tuntien rakenteen visuaalisesta sisällyttämisessä oppitutunteihin ovat päässeet keskusteluihimme. On ollut mahtavaa huomata, miten opettajat ovat olleet motivoituneita oppimaan uutta tuntien jälkeisissä keskusteluissa ja syventämään omaa osaamistaan.

Oppimista leikin kautta

Pääsin myös useampaan otteeseen kouluttamaan sekä KUA:n työntekijöitä sekä opettajia toiminnallisesta ja leikin kautta tapahtuvasta oppimisesta. Oli mahtavaa nähdä, miten osallistujat heittäytyivät koulutuksissa ja perustivat harjoituksissamme omia bisneksiään, pääsivät näyttelemään, piirtämään ja tanssimaan. Konkreettisten, leikillisten harjoitusten kautta oli tarkoitus luoda osallistuville opettajille ja KUA:n työntekijöille kokemuksia aidoista harjoitteista, joissa opitaan ja saavutetaan leikin ja toiminnan kautta asetettuja tavoitteita ja joita voi hyödyntää suoraan oppijoiden kanssa.

Oivallukset leikin merkityksellisyydestä ja tärkeydestä opetuksessa kasvoivat koulutusten myötä. 

Oivallukset leikin merkityksellisyydestä ja tärkeydestä opetuksessa kasvoivat koulutusten myötä. Paljon pureksittavaa kuitenkin aiheesta opettajilla vielä riittää, sillä leikki- ja toiminnallinen pedagogiikka on vielä monelle opettajalle uutta ja vaatii harjoittelua. On selvää, että siirtyminen opettajajohtoisesta opetuksesta oppijakeskeisiin, toiminnallisiin menetelmiin vie oman aikansa.

On selvää, että omat taitoni opettajana ovat syventyneet ja ongelmanratkaisutaitoni sekä luovuus ovat kehittyneet vapaaehtoistyöjaksoni aikana. Reppuni on täytetty suurilla oivalluksilla ja opeilla, joita olen täällä saanut oppia ja jotka saan viedä kiitollisuudella takaisin Suomeen. Ihailen koko sydämelläni KUA:n ja opettajien tekemää arvokasta työtä täällä Ugandassa laadukkaan, turvallisen ja jokaisen oppijan tarpeet huomioivan koulutuksen edistämiseksi.

Oppilaat pääsivät kouluun Ugandassa tammikuussa 2022 pitkän koulusulun jälkeen.