Kallvikinniemestä Itä-Helsingistä löytyy luonnonkauniilla paikalla Kulttuurikeskus Sofia, jonne voit mennä viettämään hiljentymisviikonloppua. Toivottavasti et ollut siellä hiljentymässä tammikuisena viikonloppuna, kun Opettajat ilman rajoja –verkoston parikymmentä naista – yhdellä miehellä vahvistettuna – kokoontui siellä? Viikonloppu ei ollut nimittäin hiljainen! Eikä ajatuksen lennolla ja innostuksella ei ollut rajoja!

Tuona talvisena viikonloppuna Sofiassa pohdittiin opetusalan kehitysyhteistyön kokemuksia, haasteita ja ratkaisuja. Ohjelmassa kuultiin puheenvuoroja muun muassa kestävän kehityksen tavoitteista, opettajakoulutuksesta meillä ja muualla, interkulturaalisesta kommunikaatiosta sekä erityistarpeiden huomioimisesta kehitysprojekteissa.

Alustukset Kirkon ulkomaanavun toiminnasta ja vapaaehtoisten kokemukset ja valokuvat Eritreasta, Myanmarista ja

Ugandasta toivat konkretiaa siihen, millaisissa oloissa työtä tehdään. Saimme myös välähdyksen siitä, miten KUA on reagoinut pakolaistilanteeseen Kreikassa tukemalla lasten opetusta pakolaisleireillä.

Yhtä innostavaa kuin ajatuksia herättävät alustukset, oli myös verkostoituminen tässä inspiroivassa joukossa. Osallistujia oli paitsi eri puolilta Suomea, myös kauempaa. Ei ollut varmasti montaakaan maailman kolkkaa, missä joku tästä rohkeasta ja ennakkoluulottomasta porukasta ei olisi käynyt.

Viimeisen päivän alustus kehitysmaatutkimuksesta sai meidät miettimään, riittääkö rohkeus, ennakkoluulottomuus ja halu auttaa silloin, kun lähdetään toteuttamaan kehityshankkeita. Miten osaisimme hahmottaa ilmiöitä syvällisesti, niiden historiallisia ja kulttuurisia kytkentöjä ymmärtäen? Ymmärsimme, että on tarpeen olla tietoinen valtarakenteista ja omasta etuoikeutetusta asemasta globaalissa järjestelmässä. On uskallettava kysyä, mitä on ’kehitys’ ja kenellä on kehityksen mittatikku?  Onko sellaista mittatikkua? Kehitystä kenelle?

Epämukavasti mieltä vaivaamaan jäi kysymys siitä, riittääkö että tiedostaa oman etuoikeutetun asemansa vai voinko tehdä jotain enemmän?

 

Opettajat ilman rajoja-verkoston vapaaehtoiseksi lähdössä olevia pedagogeja:

Helen Aalto, Anne Alitolppa-Niitamo, Anki Mannström ja Majvor Taddele