Katri Tiainen ja Tuovi Wallén ovat tehneet vapaaehtoisjaksonsa Nepalissa.
Katrin jakso päättyi 16.12. ja Tuovilla muutaman päivän päästä. Tässä haastattelussa he kertovat, mitä heidän työnsä Nepalin kohteessa piti sisällään.

Miksi Opettajat ilman rajoja?

Katri: Olin miettinyt vapaaehtoiseksi lähtemistä koska olin ollut kerran jo aiemminkin. Koulumme kansainvälisyyskoordinaattori Elsa lähetti minulle sähköpostin Kirkon Ulkomaanavun Opettajan Ilman Rajoja -projektista. Tämä tuli minulle vähän puskista koko juttu, tämä mahdollisuus lähteä Nepaliin vapaaehtoiseksi. Jakso oli myös juuri sopivan mittainen, ei liian pitkä eikä liian lyhyt, saa syvemmän kokemuksen maasta ja työstä täällä.

Tuovi: Olin jo jonkin aikaa halunnut lähteä vapaaehtoistöihin ja Opettajat Ilman Rajoja- haku osui silmiini sattumalta viime keväänä, ehdin juuri hakemaan mukaan.

Miksi Nepal?

Katri: Olen ollut täällä reilut kaksi vuotta sitten edellisen kerran ja siitä jäi itselle hyvä kokemus.

Tuovi: Itseasiassa Nepal ei ollut omalla kohdelistallani vaan se osui minulle sattumalta.

Mitä odotuksia sinulla oli Opettajat Ilman Rajoja -projektista?

Katri: Odotuksia on vaikea kuvata, koska siitä todellisesta työskentely-ympäristöstä oli todella vähän tietoa. Ajatuksena oli tarttua aktiivisesti töihin nähtyäni toimintaympäristön ja mitä mahdollisuuksia siellä on toimia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkkeinä odotuksista olivat oman ammatillisuuden ja ymmärryksen syventyminen ja toki oman tietotiedon välittäminen paikallisen oppimisympäristön kehittämiseen.

Tuovi: Toivoin paljon uusia haasteita ja kokemuksia sekä näkeväni erilaisia työskentelytapoja ja kulttuureja ja tietenkin tutustumista paikalliseen kulttuuriin myös töiden ulkopuolella.

Mitä työ on käytännössä pitänyt sisällään?

Katri: Olen työskennellyt UCEP:illa, paikallisella teknillisten alojen ammattikoululla eli työn substanssi on ollut kaukana omasta sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulutuksessa opettamisesta. Työtehtäviäni ovat olleet oppimisympäristön kehittämistä koululla, yhden paikallisen Kauko-Lännen alueella toimivan projektin arviointia sekä yleistä arviointia ja kehittämisideoiden esille tuomista. Finn Church Aid (FCA) Nepalin toimistolla olen yhdessä Tuovin kanssa kehittänyt aktivoivia opetusmenetelmiä ja välineitä. Toimintaympäristö on ollut mielenkiintoinen ja haasteellinen.

Tuovi: Olen työskennellyt täällä paikallisella FCA Nepalin toimistolla. Päivät ovat olleet hyvin monipuolisia. Olemme sunnitelleet toisen vapaaehtoisen Katrin kanssa ’Youth kittejä’, toiminnallisia opetuspaketteja nuorille, ja olleet opettamassa paikallisella ammattikoululla mm. neulomista ja virkkaamista. Olemme suunnitelleet paljon toiminnallisia opetusmenetelmiä sekä opetusmateriaalien valmistamista hyvin vähillä välineistöillä. Työ on ollut todella vaihtelevaa, mielenkiintoista ja haastavaa.

Miten vapaaehtoisjakso vastasi omia odotuksiasi?

Katri: Kokonaisuutena mielenkiintoinen, monipuolinen ja haasteellinen kokemus. Nepalissa työskentelykulttuuri on hyvin erilainen kuin Suomessa, suunnitelmallinen ja organisoitu työ on erittäin vähäistä. Ihmiset elävät täällä hetkessä, seuraavaa päivää tai kuukautta ei suunnitella. Toimintavälineitä ei ole paljon tarjolla opetuksen tueksi. 

Tuovi: Vapaaehtoisjakso on vastannut omia odotuksiani. Työ on ollut ajoittain hyvinkin haasteellista, työskentelykulttuuri täällä Nepalissa poikkeaa valtavasti työskentelykulttuureista joihin olen jo tottunut. Asioiden eteenpäin viemiseksi täytyy tehdä todella paljon töitä ja silti asiat eivät välttämättä etene, tai siltä ainakin itsestä ajoittain tuntuu.

Vinkkejä seuraavalle vapaaehtoiseksi lähtijälle?

Katri: Nepalissa asiat tapahtuvat harvoin nopeammin kuin mitä olet itse ajatellut. Avoimin ja sopeutuvaisin mielin kohti uusia kokemuksia. Luovuuden käyttö on yksi avainsana. Tiedossa on paljon uusia elämyksiä  myös vapaa-aikana. Real Nepal is outside Kathmandu.

Tuovi: Vapaaehtoisjaksolla Sinulla täytyy olla paljon mielikuvitusta ja kärsivällisyyttä. Nepal itsessään on aivan mahtava ja kulttuuririkas maa, jossa kokee paljon uusia asioita.