Timo ja Alejandro olivat mukana kuuden vapaaehtoisen opettajan tiimissä, joka kehitti koulutusmateriaalia kenialaisille varhaiskasvatuksen opettajille etäyhteyksien välityksellä. Koulutuksesta tehtiin sekä lähi- että etäopetusversio, jotta koulutusta voidaan hyödyntää kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Nyt koulutukset ovat lähteneet käyntiin Keniassa Kalobeyeissa, Kakuman pakolaisasutualueella, ja moni varhaiskasvatuksen opettaja on kertonut koulutuksen parantaneen heidän pedagogisia taitojaan.

Koulutukseen on osallistunut 25 opettajaa viidestä eri varhaiskasvatuskeskuksesta, ja koulutuksen parantuneesta laadusta hyötyy jopa 3 555 oppijaa.

Timo ja Alejandro kertovat lisää työstään koulutusmateriaalin kehittämiseksi kenialaisille varhaiskasvatuksen opettajille.

Tyttö koulun pihalla.

Oppijoita Kalobeyein pakolaisasutusalueella Keniassa.

Timo


Osallistuimme koulutusprojektiin, jossa kehitettiin varhaiskasvatuksen opettajien osaamista Kenian, Kalobeyein pakolaiskontekstissa. Pääsimme kehittämään varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmateriaalia, joka oli täysin uusi aluevaltaus KUA:n toiminnassa.

Kenian kenttätoimiston kanssa yhteistyö sujui hyvin ja opin paljon paikallisesta kontekstista sekä opetuksen haasteista. 

Pääsimme siis etujoukkoihin laatimaan uutta materiaalia ja kehittämään KUA:n varhaiskasvatukseen liittyvää toimintaa. Myös Kenian kenttätoimiston kanssa yhteistyö sujui hyvin ja opin paljon paikallisesta kontekstista sekä opetuksen haasteista.

Kenian varhaiskasvatuksen kehittäminen on verrattain alkutekijöissä ja paikallisen toiminnan haasteena oli etenkin pätevien opettajien löytäminen. Toimintamme vastasi mielestäni siis tärkeään tarpeeseen.

Koin etävapaaehtoisuuden hyvänä vaihtoehtona vapaaehtoisuuden Ugandassa jäätyä keväällä harmillisen lyhyeksi. KUA pystyi näin tukemaan paluutamme Suomeen, mutta myös hyödyntämään vapaaehtoisresursseja myös Suomesta käsin.

Omalta osaltani vapaaehtoisuus ja etenkin COVID-19 epidemian haasteisiin vastaaminen etäopetuksen keinoin oli tärkeä referenssi ja osaamisalue hakiessani seuraaviin opetusalan tehtäviin UNESCO:lle

Alejandro

I took part on the creation of an extensive teacher-training manual and its adaptation to online format. The manual was made in cooperation with FCA’s Kenya Country Office and its content focused on Early Childhood Education.

Opettaja kirjoittaa liitutaululle.

Pakolaisasutusalueen opettajien pedagogiset taidot vahvistuvat koulutuksen myötä.

The manual was made of different modules such as

  • The Development of a Child
  • The Role of a Teacher
  • The Relevancy of Early Childhood Education
  • Learning Through Play
  • Planning
  • Learning/Teaching Aids
  • Psychosocial Support and Teacher’s Wellbeing

All these elements were combined into one manual that was later on adapted into online format.

This task required strong coordination in order to make the manual coherent. Teachers without Borders volunteers worked in different modules. With the support of our Kenyan colleagues, me and other colleague adapted all this material into online format.

It has been great experience seeing how education has find its way to reach the most vulnerable even in situations when restrictions are part of our daily lives.  

As the internet connection there was not very stable, ‘Zoom’ online video call couldn’t be made and all teacher trainings had to be implemented through WhatsApp. This was considered when organizing the online teacher-training manual.

Sharing different perspectives between colleagues was crucial in order to avoid potential gaps. Although I felt there was an overall positive outcome, this innovative approach requires gathering feedback after the implementation of the teacher trainings in order to improve future projects.

It has been a great experience seeing how education has find its way to reach the most vulnerable even in situations when restrictions are part of our daily lives.

I believe internet is a great tool with a huge potential to reach people everywhere in the world. However, internet cannot be the only solutions to all of our challenges, and it needs to be combined with the irreplaceable human aspects, and this is what FCA has been aiming in this last month.

Kuvat: Jari Kivelä