Tutustuin Opettajat ilman rajoja -toimintaan työkaverini kautta, joka oli itse ollut maassa vapaaehtoisena. Kiinnostuin toiminnasta, koska siinä yhdistyy itselle tärkeitä elementtejä: oman osaamisen jakaminen, kansainvälisyys, hyvän tekeminen sekä mahdollisuus oppia ja kehittyä. Etäasiantuntijana minun oli mahdollistaa toteuttaa näitä teemoja oman työni ohessa.

Opettajat ilman rajoja -etäasiantuntijana tuin opinto-ohjauksen kehittämistä Kambodzassa. Etäasiantuntijuus tarkoitti käytännössä minun kohdallani työnhaku- ja urasuunnitteluteemaisten webinaarien järjestämistä sekä tähän liittyvän materiaalin laadintaa.

Paikallinen konteksti on otettava huomioon suunnittelussa

Työnhaku- ja urasuunnitteluwebinaareja järjestettiin sekä yliopistoikäisille nuorille ja opinto-ohjaajille.

Ennen varsinaisten koulutusten aloittamista, kävin keskusteluja Kirkon Ulkomaanavun Kambodzan maatoimiston kanssa. Yhdessä sovimme tarkemmat teemat, selkeytimme webinaarien kohderyhmän sekä käytännön toteutustavat. Yhteistyö oli jouhevaa ja sain kattavasti tietoa toiminnasta, opinto-ohjaustyön kehittämisestä Kambodzassa, paikallisista erityispiirteistä sekä organisaation arvoista ja toimintatavoista.

Etäjakson aikana sain hyvin yhteyden maatoimistoon ja sovin heidän kanssaan tarkemmat päivät ja toteutustavat.

Koulutukset olivat Zoomin kautta, Suomen aikaa aamuisin eli paikallista aikaa iltapäivisin. Pidin koulutukset englanniksi ja paikallinen yhteyshenkilö tulkkasi puheeni ja käänsi käyttämäni materiaalin khmerin kielelle.

Työnhaku- ja urasuunnitteluasiat ovat keskiössä omassa työssäni. Oli kiinnostavaa päästä miettimään niitä hieman eri näkökulmasta – kouluttajana ja eri kulttuurissa. 

Työnhaku- ja urasuunnitteluasiat ovat keskiössä omassa työssäni. Oli kiinnostavaa päästä miettimään niitä hieman eri näkökulmasta – kouluttajana ja eri kulttuurissa. Tutustuin hankkeessa aiemmin luodun materiaalin kautta siihen, miten työnhakutaitoja on jo käsitelty ja tietoon paikallisesta elinkeinoelämästä. Selvitin myös paikallisen työhallinnon sivuilta, millaisia vinkkejä he antavat työnhakijoille.

Työnhaussa on paljon samaa Suomessa ja Kambodzassa

Minua mietitytti, mitä annettavaa minulla voisi olla. Hyvin nopeasti kävi ilmi, että työnhaussa ja urasuunnittelussa on sisällöllisesti paljon samaa, vaikka esimerkiksi työ- ja opiskelumahdollisuudet, elinkeinoelämän rakenne ja ammatillisiin suunnitelmiin vaikuttavat asiat ovatkin hyvin erilaisia.

Nuorilla oli samankaltaisia kysymyksiä ja huolia, kuin suomalaisilla nuorilla, liittyen oman uran suunnitteluun, valintoihin ja mahdollisuuksiin.  

Pidin webinaareja sekä opinto-ohjaajille että yliopistoikäisille nuorille. Nuorilla oli samankaltaisia kysymyksiä ja huolia, kuin suomalaisilla nuorilla, liittyen oman uran suunnitteluun, valintoihin ja mahdollisuuksiin.

Opinto-ohjauksen osalta kävimme läpi työnhaun eri osasia: osaamisen kartoittamisesta työnhakukanaviin, työnhaun dokumentteihin sekä työhaastatteluun. Toin tietoa aktiivisen työnhaun elementeistä, annoin esimerkkitehtäviä, joiden kautta käsitellä työnhakua opiskelijoiden kanssa sekä alustin keskustelua omista toimintatavoistamme.

Työnhaku- ja urasuunnitteluasiat ovat keskiössä Kirsin työssä Suomessa.

Oman toiminnan reflektointia kävin koko prosessin ajan ja se varmasti jatkuu edelleen. Suurimpana kysymyksenä ja oppina itselleni oli, miten kouluttaa itselle tutusta teemasta täysin erilaisessa kulttuurissa. Koen oman ajatteluni avartuneen toiminnan myötä ja nyt jälkikäteen tekisin joitain asioita toisin, liittyen etenkin omaan toteutustapaan, osallistavuuteen sekä jaettavaan materiaaliin. Voisin hyvin ajatella lähteväni uudelleenkin vapaaehtoiseksi, sekä etänä että fyysisesti kohteeseen.

Voin myös lämpimästi suositella toimintaa, kannattaa rohkeasti lähteä mukaan!