Rauhankasvatuksen opetusmanuaali käsittää yhteensä 34 oppituokiota, joiden tarkoituksena on lisätä nuorten ymmärrystä rauhan ja turvallisuuden kysymyksistä, ja kehittää heidän valmiuksiaan osallistua ja edistää rauhanprosesseja. Materiaali perustuu oppijakeskeisiin, osallistaviin ja hauskoihin oppimismenetelmiin. Manuaalin keskeinen periaate on, että jokaisen nuoren tulisi tuntea itsensä nähdyksi, kuulluksi ja kunnioitetuksi.

Manuaali on tuotettu Ugandan kontekstiin yhteistyössä Opettajat ilman rajoja -verkoston (OIR), Kirkon Ulkomaanavun (KUA) Ugandan maatoimiston ja paikallisen kumppanin Uganda Muslim Youth Development Forumin (UMYDF) kanssa.

Materiaali on hyvin opettajien ja ohjaajien sovellettavissa myös muihin konteksteihin, ja niin kouluissa kuin kerhoissakin toteutettavaksi.

Lue lisää ja lataa materiaali käyttöön täältä.

Rauhankasvatusmanuaali lisää nuorten ymmärrystä rauhasta.

Peace Education Manual for secondary schools published!

The manual consists of 34 lesson plans designed to increase young people’s understanding of peace and security issues and to develop their capacity to participate in and contribute to peace processes. The material is based on learner-centered, participatory and fun learning methods. The central principle of the manual is that every young person should feel seen, heard and respected.

The manual has been developed for the Ugandan context in close collaboration with Teachers Without Borders Finland (TWB), the Finn Church Aid (FCA) Uganda Country Office and local partner Uganda Muslim Youth Development Forum (UMYDF).

The material is highly adaptable to other contexts, and can be implemented in schools as well as in extra-curricular clubs.

Read more and download the material from here.