Barn med funktionshinder hamnar ofta utanför samhället. I Uganda är ämnet fortfarande väldigt tabu och ett stort problem.

Föräldrar kan säga saker som ”Jag har fem barn, och sen den där ena.” De ser på barn med funktionshinder som en onödig utgift, de behöver inte gå i skola, de kan inte lära sig… Föräldrarna vill ofta gömma dessa barn då det kan ses som ett misslyckande från deras sida. Det finns flera myter och lite kunskap kring funktionshinder och funktionsnedsättningar i Uganda. Speciellt utanför städer på landsbygden och i byarna.

Vårt mål

Detta är vad KUH jobbar med, att öka medvetenhet i samhället. Genom gemensamma samhälles möten med partners och familjer försöker de få föräldrarna att skicka sina barn till skolan samt ge samhället kunskap om att dessa barn kan lära sig och vara delaktiga i undervisningen. Att få föräldrarna att inse att deras barn har alla samma rättigheter som ett barn utan ett funktionshinder har.

Pakelle Girls’ Primary School

Pakelle Girl’s är en statlig skola som KUH har stöttat sedan 2016. Skolan har sju klasser med 957 elever och 13 lärare. KUH har bland annat, konstruerat, klassrum, två sovsalar samt försett skolan med material som stöttar elever med funktionshinder. Allt från kort och bollspel till skrivmaskiner för dom blinda. Kartor och böcker med teckenspråk för dem döva.

Eleverna med speciella behov får bo på skolan vilket möjliggör för dem att gå i skola. Samtidigt som barnen går i skola förses deras familjer med en get för att försträcka familjen ekonomiska situation.

Under min tid i Uganda har jag spenderat två dagar i veckan på Pakelle Girl’s. Jag har arbetat vid sidan av fyra lärare, relevanta för min professionella kunskap. Genom att observera deras lektioner har vi sedan suttit och diskuterat vad som gick bra och var vi kunde använda olika typer av mer elev-centrerade metoder. Det stora problemet är storleken av klasserna vilket leder till föreläsning. Att ha mellan 70 till 100 elever i en klass och försöka ge undervisning på en individ anpassa nivå, det är inte lätt kan jag säga…

Sovsal