Kenian opettajien aktiivisten opetusmenetelmien kehittämisen rinnalla World Teacher ohjelmassa valmennetaan koulujen rehtoreita osallistavaan esimiestyöhön.

Kahdeksan koulun esimiesvalmennus alkoi yhteisellä työpajalla. Valmentajatiimiin oli koottu kokeneita oppilaitosten rehtoreita, esimiehiä ja johtamisen kouluttajia Hollannista ja Suomesta. Ilo oli huomata että tilaisuus oli koettu tärkeäksi myös Kisumun alueen opetushallinnon ja opettajien ammattiliiton puolelta. Heiltä oli edustajat mukana ensimmäisen päivän ohjelmassa. Myös vanhempainneuvostojen edustajia osallistui työpajaan. Keniassa koulujen vanhempainneuvostolla on merkittävä rooli päätöksenteossa ja kehitysprojekteissa. Rakentavaa palautteenantoa harjoiteltiin käytännössä videoklippien pohjustamana.  Pienen testin avulla määritettiin itselle tyypillinen johtamistyyli. Kielimuurikin saatiin ylitettyä ja odotukset seuraavien päivien yhteistyölle kirjattua.

Seuraava päivä oli varattu rehtorien työpajalle. Tavoitteena oli antaa konkreettisia työkaluja, joiden avulla omaa johtajuutta saa vietyä henkilökuntaa osallistavampaan suuntaan. Päivä oli rehtoreille hengähdyshetki kiireisen arjen keskellä. Irrottauduimme arjen ympyröistä myös fyysisesti kun Pamoja Foundation tarjosi meille tilat kokoontumista varten. Harvoin saa vetää työpajaa trooppisten lintujen säestämänä.

Pauliina ja miehet

Oli mukava huomata, että kulttuurista ja kontekstista riippumatta esimiestyön haasteet ovat pitkälti samoja. Asiasisällöt sen sijaan olivat kovasti erilaiset Kenian kyläkouluissa kun Suomen rehtoreilla. Case esimerkkinä työpajassa nousi eettinen pohdinta yksilön ja yhteisön edusta. Raskaana olevan koululaisen oikeudet opiskeluun ja toisaalta koulun maine ja esimerkki toisille koululaisille sekä lain määrittämät seikat. Aihe oli kaikille tuttu.

SWOT- työkalun avulla osallistujat määrittivät koulunsa vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Pohdittiin kontrolloivan ja osallistavan johtajuuden eroja teorian ja draamaharjoitusten kautta. Käytännönläheiset case-esimerkit ja niiden näytteleminen pienryhmissä koettiin erittäin hyödylliseksi ja silmiä avaavaksi. Lopuksi kukin nimesi oman koulun konkreettisen kehitysprojektin,  jota lähtee edistämään Word Teacher yhteistyön aikana. Kukin rehtori sai nimetyn valmentajan, jonka kanssa projekti esitellään henkilökunnalle ja samalla sovelletaan opittuja osallistavia menetelmiä osaksi omaa arkea.

Loppuviikon toimin N’jeng- koulun rehtorin Mr. Walterin työparina. N´jengin koululla on 300 ala- ja yläkoulun oppilasta ja 14 opettajaa. Koululla on käynnistetty kouluruokaprojekti jota rahoittavat sekä vanhemmat että eri järjestöt. Projektin avulla oppilaat ja opettajat saavat ilmaisen lounaan koulupäivän aikana. Lounas on proteiinipitoinen papupata joka valmistetaan koulun keittokatoksessa. Ilmaisella kouluruoalla on suuri merkitys opetukseen osallistumiselle ja lasten hyvinvoinnille. Onnistuneen projektin kannustamana rehtori Walter halusi käynnistää oppilaiden viljelyprojektin yhteistyössä mm. 4H järjestön ja vanhempien kanssa. Idea esiteltiin henkilökunnalle käyttäen opittuja osallistavia menetelmiä. Valmentaja antoi palautetta ja seuraavana päivänä rehtori Walter esitteli  kuulemansa pohjalta seuraavat askeleet projektin käynnistämisessä. Videointi oli mainio työkalu tämän tyyppisessä esimiestyön analysoinnissa.

Word Teacher yhteistyön idea on että kaikki oppivat toisiltaan. Valmentajan opin valtavasti tiiviissä yhteistyössä valmennettavani kanssa näiden päivien aikana. Kokemus oli ikimuistoinen. Havahduttavaa oli oivaltaa että vaikka työympäristö ja puitteet eroavat kovastikin totutusta, osallistavan johtamisen periaatteet ovat meille kaikille yhteiset. Jäämme odottamaan viljelyprojektin satoa, jota saatetaan korjata jo elokuun lopussa.

Kirjoittaja Pauliina Silvennoinen toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa matkailu- ja palvelualojen lehtorina.