Uskon, että mikäli lapset ja nuoret saavat oman äänensä kuuluviin, he osaavat aktiivisesti vaikuttaa oman maansa kehitykseen. Ja siten Kambodzasta voi todella kehittyä maa, jonka eteen he haluavat työskennellä ja tehdä kaikkensa. – Kambodzassa vapaaehtoisena opinto-ohjaajana työskentelevä Tarja pohtii blogissa opinto-ohjauksen merkitystä Kambodzan kehittymiselle.

Kambodzan ”Master Plan” on olla yksi maailman kehittyneistä maista vuonna 2050. Tällä hetkellä se on lähellä kärkeä listan toisessa päässä. Koulutus on yksi seikka, jolla tavoitteeseen aiotaan päästä. Erityisesti maassa tarvitaan ns. soft skills:jä, joita Suomen koulujärjestelmässä kehitetään mm. opinto-ohjauksessa.

Cambodia, opo Sokun ohjaa ryhmätöitä tekeviä oppilaita
Opinto-ohjaaja Sokun opastaa ryhmätöitä tekeviä oppilaita

 

Battambangissa, Kambodzan toiseksi suurimmassa kaupungissa, on neljän vapaaehtoisopon voimin koulutettu maan ensimmäiset 10 opinto-ohjaajaa. Itse sain kunnian olla täydennyskouluttamassa ja mentoroimassa heitä. Uudet opot olivat loistavia työssään: aktiivisia, vuorovaikutteisia, oppilaslähtöisiä ja onnistuivat he myös osallistamaan oppilaat innostuneina mukaan tunneille. Tavallisesti oppitunnit ovat täällä opettajan perässä toistamista, opetetun taululta jäljentämistä ja ehdotonta auktoriteettikunnioitusta.

Täällä yli 8000 kilometrin päässä olen seurannut internetistä Suomen suhtautumista pakolaisten maahantuloon ja kuhinaa yhteiskuntasopimuksen ympärillä. En voi olla pohtimatta sitä kuinka hyvää työtä ja pienillä resursseilla vapaaehtoiset opot ja Kirkon Ulkomaanapu ovat saaneet aikaan. Ja samalla kuinka vaikeaa minun on ymmärtää sitä, että juuri tällaisesta työstä rahoitusta leikataan.

Uskon, että mikäli lapset ja nuoret saavat oman äänensä kuuluviin, he osaavat aktiivisesti vaikuttaa oman maansa kehitykseen. Ja siten Kambodzasta voi todella kehittyä maa, jonka eteen he haluavat työskennellä ja tehdä kaikkensa. Eivätkä he näin ollen lähtisi vaeltamaan pakolaisina toisiin maihin. Sen edellytyksenä on tosin välttämättömän perusasian eli rauhan jatkumisen edellytys, tässä Pol Potin hirmuhallinnon kokeneessa maassa. Opinto-ohjauksella voidaan tukea positiivisen kehityksen jatkumista.