Aloitin puolivuotisen etävapaaehtoisjaksoni Myanmarin opinto-ohjausprojektissa heinäkuussa 2021. Tehtäviini on kuulunut Trainer of trainers -koulutus, eli olen kouluttanut opoista opinto-ohjaajakouluttajia. Opetusryhmäni koostui 25 innokkaasta aikuisopiskelijasta, joista suurin osa on jo pari vuotta sitten saaneet koulutuksen opoiksi samassa projektissa.

Myanmarissa opinto-ohjaus on vielä uusi asia, eikä sitä ole toistaiseksi valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Maan sisäiset levottomuudet ovat hankaloittaneet asian virallista edistämistä, mutta vakaampia aikoja odotellessa meidän tehtävänämme on ollut työskennellä luostarikoulujen ja muiden ei-valtiollisten tahojen kanssa. Koulutuksen aikana oli ilo huomata, että opetusalan ammattilaisia yhdistää usko koulutuksen vaikuttavuuteen, olivat olosuhteet millaiset tahansa.

Rohkaisevan positiivista palautetta koulutuksista

Etäpositio on osoittautunut ihan huippujutuksi. Olen pystynyt yhdistämään mielekkään vapaaehtoistyön ja oman kokopäivätyön kohtuullisen pienellä vaivalla. Aikaerosta johtuen Myanmarin-oppitunnit alkoivat aamukuudelta Suomen aikaa, ja suurin osa oppitunneista pystyttiin järjestämään toiveideni mukaisesti viikonloppuisin. Pätkivät nettiyhteydet, satunnaiset sähkökatkot ja jopa ukkosmyrskyt toivat opetukseen omat haasteensa, mutta Myanmarin tiimi tallensi kaikki oppitunnit, joten ne ovat osallistujien saatavilla myöhemmin tallenteina.

Etäpositio on osoittautunut ihan huippujutuksi.  

Kaiken kaikkiaan palaute oli rohkaisevan positiivista, kuten esimerkkikuvan fiilistaulusta näkyy. Etäkoulutus ylipäänsä, ja vieläpä tulkin välityksellä, oli uusi kokemus sekä minulle että opokouluttajaopiskelijoille. Päällimmäiseksi jäi tunne, että tällä kurssilla meistä jokainen oppi jotain uutta, jota voimme kukin tahoillamme käyttää omassa työssämme myös jatkossa.

Kaksi myanmarilaista naista tarkastelee heidän edessän olevia kirjoja.

Opot tutustuvat opinto-ohjauksen oppaisiin.

Vapaaehtoistyötä uteliaille maailmanparantajille

Koulutuksen aikana oli ilo huomata, että opetusalan ammattilaisia yhdistää usko koulutuksen vaikuttavuuteen, olivat olosuhteet millaiset tahansa. 

Vapaaehtoisjakson loppupuoliskolla tehtäviini kuuluu vielä opinto-ohjausmateriaalien päivittämistä ja tuottamista. Myanmarista tulleeseen toiveeseen saada koulutusta ja materiaalia myös psykososiaaliseen tukeen, ympäristökasvatukseen ja rauhankasvatukseen vastasimme järjestämällä opetusta näistä teemoista ja niiden kouluttamisesta yhden päivän verran kustakin.

Pohdimme kurssilaisten kanssa myös, millaiset teemat voisivat tulevaisuudessa olla osa oppiainetta nimeltä opinto-ohjaus ja millaiset teemat kuuluvat ennemmin jonkin toisen jo valmiiksi opetussuunnitelmassa olevan oppiaineen alle.

Yhtä kokemusta rikkaampana voin lämpimästi suositella Opettajat ilman rajoja -verkoston etäpositioita kaikille kaltaisilleni uteliaille maailmanparantajille. Kun pandemia sulki rajat, pelkkä etäyhteys ihmisiin muualla maailmassa tuntui piristävältä, ja tärkeä työ voimaannuttavalta. Etävapaaehtoistyö on myös helpompi järjestää kuin vapaaehtoisjakso ulkomailla, etenkin jos perhe- tai työtilanne on sellainen, että poissaolo Suomesta olisi hankala järjestää.