Entiset ja nykyiset Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoiset ovat syksyn mittaan tehneet vierailuja oppilaitoksiin ja kertoneet vapaaehtoistyöstä opetusalan ammattilaisille. Yksi vierailuista suuntautui Vuosaaren lukioon Helsingissä. Keskustelua syntyi mm. vapaaehtoistyön sisällöistä ja etävapaaehtoistyöstä.

OIR-vierailulla työyhteisön jäsenet kuulevat, miten vapaaehtoiseksi pääsee ja millaisissa tehtävissä vapaaehtoisia työskentelee. Lisäksi osallistujat voivat kysyä vierailun vetäjältä tämän omista kokemuksista vapaaehtoistyöntekijänä.

Kulut ja etävapaaehtoisuus kiinnostivat

Vuosaaren lukion opettajien keskuudessa herätti kiinnostunutta yllättyneisyyttä, etteivät OIR-vapaaehtoiset tavallisesti toimi opettajina kouluissa. Sen sijaan työtehtävät liittyvät opettajien ammatillisen osaamisen ja opetussektorin kapasiteetin vahvistamiseen. 

Kysymyksiä nousi muun muassa vapaaehtoistyön hakuprosessista ja siitä, kuka voi hakea OIR-vapaaehtoiseksi. Jos kiinnostus paikkaa kohtaan herää, mutta hakija ei ole aivan varma soveltuvuudestaan, kannattaa joka tapauksessa kysyä lisätietoja. Välttämättä ei tule ajatelleeksi, että peruskoulujen ja lukioiden opettajien lisäksi myös esimerkiksi opinto-ohjaajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja ammatillisia opettajia etsitään vapaaehtoistehtäviin. Kaikki opetusalan osaaminen on OIR-verkostolle arvokasta.

Lisäksi keskustelua syntyi vapaaehtoisjakson kustannuksista ja etävapaaehtoistyön mahdollisuuksista. OIR-vapaaehtoiset eivät maksa vapaaehtoisjaksosta ja saavat ennen lähtöä vapaaehtoiskoulutuksen. OIR-etävapaaehtoistyö on ajallisesti joustava vapaaehtoistyön muoto, jota voi tehdä myös työn ohessa.

OIR-tietoa omalla työpaikalla

OIR-vierailut ovat työyhteisöissä matalan kynnyksen tapa kuulla toiminnasta. Osalle Vuosaaren lukion osallistujista OIR-verkosto oli entuudestaan tuttu ja muutamat olivat harkinneet mukaan hakemista. Suuri osa tunsi verkoston nimeltä, mutta ei sen tarkemmin. 

Toisaalta vierailu on myös vapaaehtoiselle mukava tapa kertoa omasta vapaaehtoisajastaan työyhteisössä. Jokainen OIR-vapaaehtoinen kantaa varmasti mukanaan unohtumattomia muistoja ja kokemuksia.

Kirjoittaja on lukio-opettaja, joka järjesti OIR-vierailun työpaikallaan Vuosaaren lukiossa.

Hän on toiminut OIR-vapaaehtoisena 2015 Eritreassa ja 2021 etänä Palestiinalaisalueella.