Heidi ja Elina toimivat vapaaehtoisina Palestiinalaisalueella keväällä 2023 tukien paikallisia opettajia ja opettajaopiskelijoita.

Työpaja herättää keskustelua

Luokkaan pelmahtaa joukko iloisesti arabiaksi juttelevia yliopisto-opiskelijoita. He tervehtivät meitä iloisesti ja istuvat paikoilleen. On alkamassa työpaja teemalla ”kuinka tukea oppimishaasteissa”. Olemme virittäneet PowerPointin valmiiksi ja meidän olomme on odottavan jännittynyt. Onko käsiteltävä aihe opiskelijoille itsestään selvää? Entä, jos he vain tylsistyvät? Sitten aloitamme ”Hei, olemme Heidi sekä Elina ja olemme Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisia Suomesta.”

Tunti menee nopeasti, kun innostuneet opiskelijat kuuntelevat tarkasti sekä esittävät hyviä kysymyksiä, jotka maisterivaiheen opiskelija kääntää meille. Keskustelua syntyy muun muassa huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja erityisopettajan roolista diagnosointiprosessissa. Opiskelijoiden kertovat, että kaikki ihmiset eivät usko, että oppilailla voi olla erilaisia tarpeita ja että heitä pitäisi tukea yksilöllisesti. “Vanhemmat pelkäävät, mitä yhteiskunta ajattelee, jos hänen lapsellaan on haasteita.”

Kun siirrymme antamaan ohjeita ryhmätehtävää varten, opiskelijat jo ovat alkamassa tekemään ennen kuin ehdimme edes ohjeiden puoliväliin. Innokkuutta on siis enemmän kuin mihin olemme osanneet varautua. Lopulta saamme ohjeet selviksi kaikille ja työ pääsee käyntiin. Tehtävän oppilaskuvauksia tutkitaan tarkkaan, niin kuin myös annettua tuen tarpeen tunnistamisen materiaalia. Onneksi edes osa aiempien vapaaehtoisten tekemistä materiaaleista löytyy jo arabiaksi, mikä helpottaa osan opiskelijoiden työskentelyä.

Esille laittamamme konkreettiset tukikeinot, kuten näprättävä sinitarra, kuvalliset toimintaohjeet, liikennevalot ja muut visuaalisuutta ja konkretiaa tukevat menetelmät herättävät suurta mielenkiintoa opiskelijoissa. Reilun tunnin mittainen työpaja-aika on lyhyt, ja joudumme lopulta keskeyttämään intensiivisen työskentelyn. Pienen loppuyhteenvedon ja palautelomakkeen täytön jälkeen moikkailemme opiskelijat. Onneksi saamme tulla tänne vielä uudestaan ennen vapaaehtoisjaksomme päättymistä.

Kehittymistä ”palestiinalaiseen suuntaan”

Matkalla takaisin paikallista kotiamme kohti toteamme, että eihän se työpaja taas mennyt niin kuin olimme suunnitelleet, mutta onneksi opettajina olemme tottuneet luovimaan jatkuvien muutosten keskellä.  Palestiinassa ei muutenkaan riitä suunnitelma A ja suunnitelma B, vaan mukaan tarvitaan erilaiset suunnitelmat A:sta Ö:hön. Tämän lisäksi pitää vielä olla valmis joustamaan näistäkin suunnitelmista. Mahtavien kohtaamisten lisäksi ainakin tähän olemme saaneet oppia vapaaehtoisjaksomme aikana.

“I got to learn some teaching skills from a different country.”

“The activities that take place in the workshop are very excellent.”

“Working in groups with my peers in a case where we have to choose the right tool is a great strategy which I love. It also helps me and inspired me to use it when I became a teacher ❤️”

Kotona luemme saamiamme palautteita. Opiskelijat osaavat antaa rakentavaa palautetta, senkin olemme saaneet huomata. Tänään palautteet ovat kuitenkin innostuneita. Olemme kehittyneet opetuksessamme palestiinalaiseen suuntaan, jes!

Heidi Känkänen ja Elina Saloranta

Heidi on erityisopettaja Helsingistä ja Elina on luokanopettaja Oulusta. Kirjoittajat toimivat kolme kuukautta Palestiinassa Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisina keväällä 2023 työskennellen paikallisissa kouluissa ja yliopistossa.