Lähdimme syyskuussa 2023 Opettajat ilman rajoja -verkoston koulutustyöhön miehitetylle palestiinalaisalueelle ja toimimme koulutuksen tasa-arvoa ja laatua kehittävässä hankkeessa Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla. Verkosto ei toimi Gazassa, joten tässä blogissa keskitytään koulutukseen Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla.

Seinämaalaus palestiinalaiskoulussa.

Hankkeen pääpaino yhteistyökouluissa on ollut lasten tuen, oppimisen ja inkluusion edistämisessä. Työmme kuitenkin keskeytyi lokakuun alussa, kun alueen turvallisuustilanne heikentyi äkillisesti. Tarkoitus on jatkaa työtä Suomesta etänä yhteistyössä palestiinalaisten opettajien kanssa, jotka ovat sitoutuneet kehittämään laadukasta opetusta kouluissaan ja reflektoimaan kanssamme oppimisen, opettamisen ja inkluusion kysymyksiä.  

Ajankohtainen tilanne vaikeuttaa lasten oppimista

Lyhyessä ajassa ehdimme nähdä, millaisia monia haasteita miehitetyn palestiinalaisalueen kouluissa Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla oli jo ennen viimeisintä eskalaatiota. Kouluissa vieraillessamme ehdimme toisaalta myös huomata, miten innostunut ja positiivinen ilmapiiri niissä oli. Sekä opettajat että oppilaat toivottivat meidät iloisesti tervetulleiksi. Usko koulutukseen alueella on yleisesti luja, ja koulutuksen kehittämiseen halutaan panostaa. Monille palestiinalaisille lasten kouluttaminen tarjoaa edes jonkinlaisia tulevaisuudennäkymiä ja toivoa vaikeissa olosuhteissa. 

Epävarmuus, traumaattiset olosuhteet ja stressi luovat ahdistusta niin lapsille kuin opettajillekin. 

Nyt tilanne koulunkäynnin osalta on Länsirannan ja Itä-Jerusalemin palestiinalaisalueilla erittäin vaikea. Lokakuussa ja marraskuun alussa osa kouluista oli kiinni, osa auki ja osa siirtynyt lyhennettyyn koulupäivään. Nyt useimmat koulut toimivat kokopäiväisesti paikan päällä tai etänä, mutta osa on edelleen kokonaan kiinni. Vaikeuksia aiheuttaa se, että koulujen aukeamisesta huolimatta kaikki lapset eivät pääse liikkumaan kouluun tiesulkujen vuoksi tai koulumatka ei ole turvallinen. Siirtyminen etäopetukseen on hyvin haasteellista puutteellisen infrastruktuurin ja sähkökatkosten vuoksi. Erityisen vaikea tilanne on oppilaille, joilla on vähän voimavaroja tai oppimisen haasteita. Edelleen koulujen haasteena on myös se, että suunnitelmaa kriisitilanteen varalta ei paikallisilla kouluviranomaisilla ole ollut. 

Koulujen ja lasten osalta tilanne on tällä hetkellä todella huolestuttava. On selvää, että epävarmuus, traumaattiset olosuhteet ja stressi luovat ahdistusta niin lapsille kuin opettajillekin ja vaikuttavat koulutyöhön kokonaisvaltaisesti. Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisten työ keskittyykin tällä hetkellä myös opettajien ja lasten jaksamisen tukemiseen.  

Oppilas kirjottaa taululle.

Vapaaehtoisten työ keskittyy koulujen ja opettajien tukemiseen.

Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille

Opettajia ja oppilaita ei voi jättää yksin kriisin keskellä. Koulunkäynti on turvattava kaikissa olosuhteissa. Opiskelu näyttäytyy nyt entistä vahvemmin lapsen oikeutena toivoon paremmasta tulevaisuudesta. Koulu merkitsee psykososiaalista turvakehystä lapsen ympärillä: se on turvallinen tila opettajineen, kavereineen ja oppitunteineen. Ennen kaikkea se on kuitenkin lapsen oikeus. 

Ei ole mielipidekysymys, tuleeko lasten oikeuksista pitää huolta. 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Kriisien aikana tulee huolehtia lasten turvallisesta koulunkäynnistä ja koulujen toimintaedellytyksistä. Tämä tavoite koskee myös kaikkia palestiinalaislapsia. Tulevassa rauhanrakennustyössä laadukkaaseen koulutukseen ja opettajien ammattitaitoon panostaminen on edelleen tärkeää ja tässä työssä Suomella on kaikki edellytykset olla vahvasti mukana. 

Ei ole mielipidekysymys, tuleeko lasten oikeuksista pitää huolta. Kyse on jakamattomista ihmisoikeuksista. Me voimme osaltamme vaikuttaa palestiinalaisten lasten oikeuteen turvalliseen ja laadukkaaseen koulutukseen Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoistoiminnan kautta. Toivomme, että Suomi profiloituu kestävän koulutuksen puolestapuhujana ja että koulutuksen kehitysyhteistyöhankkeet jatkuvat myös tulevaisuudessa. Avun tarve alueella ei ole vähentynyt – vaan lisääntynyt.

Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoiset  

Veera, Johanna & Timo