Saavuin elokuussa Busiaan, Keniaan, Opettajat ilman rajoja- verkoston ja Lasten ja nuorten säätiön lähettämänä. Työskentelen Keniassa järjestössä nimeltä African Centre for Women, Information and Communications Technology (ACWICT).

Ngazi -hankeessa, jossa työskentelen, tarjotaan nuorille ammatillisen koulutuksen lisäksi koulutusta elämätaidoissa, yrittäjyydessä, taloustaidoissa, tietotekniikassa ja työelämätaidoissa. Koulutuksen jälkeen hankkeen nuoret pääsevät kolmeksi kuukaudeksi työharjoitteluun. Tarkoitus on kouluttaa yhteensä 1000 nuorta, joilla ei ennestään ole koulutusta tai työtä. Lisäksi ammattikoulujen opettajat saavat koulutusta em. osa-aloilla ja näin tietotaito jää ammattikouluihin hankkeen jälkeenkin ja hyödyttää näin kaikkia ammattikoulun opiskelijoita.

Oppilaille tukea

Oma roolini koulukuraattorina on ollut vahvistaa ammattikouluissa oppilaan tuen mallia, joka on täällä vielä melko uusi asia. Elämäntaitojen opetusta olemme myös suunnitelleet yhdessä. Innostusta asiaan on löytynyt ja mielenkiintoisia keskusteluja on käyty. Jokaisella koululla täällä Busiassa on nyt muodostettu ohjauksen ja neuvonnan Guidance & Counselling– tiimit, jotka jäävät ammattikouluihin pysyväksi toiminnaksi. Seuraavaksi siirryn Tranz Nzoian maakuntaan ja työni jatkuu siellä samoissa merkeissä.
Nuorten ääni kuuluviin

Nuorten ääni kuuluville

Olen myös saanut viettää aikaa nuorten kanssa. Lasten ja nuorten säätiöllä oli teemana nuorten ääni, joten kuvasin hankeen nuorten kanssa videon heidän mielipiteistään siitä, kuinka Keniassa nuoret tulevat kuulluksi. Keskustelua piisasi pidemmäksikin aikaa, mutta tässä pohdintaa siitä, miksi nuoria pitäisi kuunnella. Kun nuoret näkivät itsensä videolta, olivat he jo vakuuttuneita siitä, että asioihin voi oikeasti vaikuttaa.