Katri Tiainen on Nepaliin lähtenyt Pohjois-Karjalan ammattiopiston opettaja. Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisjakso tehdään yhteistyössä paikallisen ammatillisen oppilaitoksen Sano Thimi Technical Schoolin kanssa. Koulutusta järjestää vähäosaisten lasten koulutukseen keskittyvä ohjelma Underprivileged Children’s Programme (UCEP) Nepal.

Reilun viikon ensikatse on takana nepalilaiseen ammatilliseen koulutukseen. Täällä puhutaan samoista asioista kuin Suomessa: näytöt, kokeet, harjoittelu, osaaminen, ammattitaito… Sano Thimi Technical School of UCEP järjestää koulutusta lähellä Bhaktaburia, mutta myös Nepalin läntisimmissä kylissä.

Ammatillisen koulutuksen haasteena ovat ennen kaikkea nykyisillä työmarkkinoilla käytettävät työvälineet ja laitteet. Opiskelijat ovat innokkaita oppimaan ja opettajat motivoituneita työhönsä. Koulutuksesta 80 % on käytäntöä ja 20 % teoriaa. Pääteema on Linking Learning to Earning, Learning by Doing.  Nepalissa on iso kuilu työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä ja valmennuksella on erittäin suuri merkitys mm. yhteiskunnan kehittymiseen sekä perustarpeiden tyydyttämiseen yksilön ja perheen tasolla.

Monikulttuurisuus on täällä vahvasti läsnä kaikkialla arjessa, sillä puhuttuja nepalin kieliä on noin 100 ja kasteja 130. Koululla oppilaat eivät välttämättä ymmärrä opettajan puhumaa nepalin kieltä. Vaikka kastijärjestelmä on lailla kielletty, se elää edelleen yhteiskunnassa. Nepalilaiset ovat erittäin avoimia, ystävällisiä, ulospäin suuntautuneita ja positiivisia. Orientaatio työtehtäviin ja itse työhön tarttumiseen on hyvässä vauhdissa.