Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeessa testattiin helmikuussa kohtauttavaa työpajamallia kolmen turvapaikanhakijataustaisen nuoren kotoutujan ja yhdeksän Metropolian sosiaalialan opiskelijan voimin. Työpajan vetäjänä toimi Eveliina Korpela, joka työskentelee Metropoliassa suomen kielen ja viestinnän lehtorina sekä toimii Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana.

Kirkon Ulkomaanavun Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeessa kehitetään tällä hetkellä materiaalia, jonka tarkoitus on lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kotoutujien osallisuutta, demokratiataitoja sekä suomen kielen osaamista. Materiaalia suunnittelee työryhmä, johon kuuluu yhteiskunnallisesti aktiivisia nuoria kotoutujia Afganistanista, Irakista ja Syyriasta sekä kotoutumisalalla työskenteleviä tai sitä opiskelevia yhteiskuntatieteilijöitä ja kieliasiantuntijoita.

Suunniteltavassa materiaalissa pyritään ennen kaikkea ottamaan huomioon nuorten kotoutujien tarpeet. Materiaalissa tullaankin keskittymään mm. kohtaamiseen, osallisuuteen, työnhakuun sekä selkokielen käytön tukemiseen.

Nuorten kotoutujien demokratia-taitoja ja suomen kielen käyttöä tukevan demokratiakasvatusmateriaalin on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Tällä hetkellä materiaalia ideoidaan ja testataan esimerkiksi järjestämällä erilaisia demo-työpajoja. Maahanmuuttajien yhteinen suuri kysymys on miten tutustua suomalaisiin, minkä vuoksi ensimmäisen toiminnallisen työpajan teemaksi valittiin ystävystyminen ja toisiin tutustuminen.

Työpajassa lämmittely- ja tutustumisharjoitusten jälkeen nuoret saivat pohtia, mitä taitoja kukin haluaisi oppia ja mitä uusia harrastuksia haluaisi aloittaa. Harjoituksessa käytettiin hyviksi havaittuja Kamu-hankkeessa tuotettuja harrastus- ja taitokortteja. Tämän jälkeen jaoimme yhdessä vinkkejä esiin nousseiden toiveiden mukaan. Vinkkejä annettiin esimerkiksi siitä, miten voisi aloittaa kalastusharrastuksen tai mistä voisi löytää tanssiryhmän.

Sitten nuoret jakoivat ystävystymistarinoita ja teimme still-kuvia tilanteista, joissa nuoret ovat saaneet uusia ystäviä. Yhteinen kiinnostuksen kohde, samanlainen huumori, avoimuus, vieraanvaraisuus ja oman kodin ovien avaaminen toiselle toivat uusia ystäviä. Toisinaan ystävystyminen kävi salamannopeasti: samanlainen huumorintaju ja yhdessä nauraminen rakentavat yhteyttä ja saattavat herättää ystävyyden yhdessä illassa. Toisaalta ystävystyminen ei osoittautunut helpoksi kaikille suomalaisillekaan: ystävystyminen vaatii joskus aikaa, sillä luottamus ei rakennu hetkessä.

Päivän lopuksi pelasimme Kepeli-hankkeessa kehitettyä Tupla-peliä. Peli on muunnelma tutusta totuus vai tehtävä -leikistä tai pullonpyöritys-pelistä. Pelikierroksen aikana opittiin uusia asioita mm. kielestä, kulttuurista ja uskonnosta. Pelissä opitaan tuntemaan ryhmän jäseniä uudella tavalla ja tuetaan yhdenvertaisuutta sitä kautta, että jokainen ihminen, kieli ja kulttuuri nähdään mielenkiintoisena. Pelin voi tulostaa ilmaiseksi Kepeli-hankkeen verkkosivuilta.

Työpaja lopetettiin tunnejanaan, joka paljasti, että kaikilla oli ollut mukavaa. Lisäksi jäimme kaikki odottamaan innokkaina uutta draamamenetelmin etenevää työpajaa, joka toteutetaan Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeessa toukokuussa. Siitä kuulette lisää tässä blogissa.