När jag skriver det här har det gått drygt fem veckor sedan vi kom till Lyantonde i södra Uganda. Vi har kommit bra igång med projektet ”Kvalitativ och skyddande undervisning för varje barn”.

I lördags höll vi den första fortbildningsdagen för lärare. Den handlade om problem-baserat och elev-centrerat lärande, konkretisering och visualisering med lokala material, förståelse och kritiskt tänkande i motsats till utantillinlärning. Efter två veckor hålls den andra fortbildningsdagen som ska handla om skyddande undervisning, positiv disciplin i motsats till fysisk bestraffning och hur man kan hantera stora klasser och utmanande elever. Den tredje fortbildningsdagen i slutet av maj kommer att handla on inkluderande undervisning för alla, med betoning på elever med behov av särskilt stöd.

För att inte komma och prata något som inte över huvud taget passar in i den här världen, började vi med att tillbringa en hel dag i varje av de fem skolor som har tilldelats oss. Vi gjorde observationer i klassrum och intervjuade lärare och rektorer. Efter varje fortbildningsdag kommer vi att göra uppföljningsbesök där vi ser hur lärarna har lyckats tillämpa det som behandlats och ge fortsatt stöd.

Eftersom skolan inte finns i ett vacuum utan utgör en del av det omgivande samhället kommer vi också att ordna en seminariedag för de grundande organisationernas, oftast ett religiöst samfunds, medlemmar i skoldirektionerna och några föräldramöten. Fokus för de samlingarna blir hur alla dessa på sitt sätt kan stöda det gemensamma målet med kvalitativ och skyddande undervisning för varje barn.

Som inledning till temat problem-baserat lärande skulle lärarna i grupper bygga ett så högt torn som möjligt av skräpmaterial.

 

Härifrån kommer de vita lärarna!

Text och bilder: Helena Sandberg