Kreikan pakolaisleireillä on lähes 15 000 oppivelvollisuusikäistä lasta. Kreikan pakolaiskeskuksissa on jumissa kymmeniä tuhansia Balkanin reitin kautta maahan tulleita pakolaisia. Pääasiassa he ovat syyrialaisia, afganistanilaisia ja iranilaisia.

Opettajat ilman rajoja -verkosto yrittää omalta osaltaan saada mahdollisimman monen oppivelvollisuusikäisen lapsen koulunpenkille.

Nyt menossa oleva koulutushanke kestää kesään saakka. Kreikan valtio on palkannut EU:n tuella 800 osa-aikaista opettajaa hoitamaan pakolaislasten opetusta.

Vapaaehtoisemme Pirkko Puonti on toiminut koulutuksen neuvonantajana Kreikan Thessalonikissa viime marraskuusta lähtien. Pirkko kouluttaa pakolaisleirien ja -keskusten opettajia.

Tekstiä on lainattu Pirkon työstä kertovasta artikkelista, lue koko teksti täältä.

Tässä Pirkon kuvaterveiset:

Practising the days of the week at Derveni site. There were no desks or chairs and that did not prevent our teachers and pupils.
Viikonpäivien harjoittelua Dervenissä. Pulpetteja tai tuoleja ei ollut, mutta se ei estänyt opettajia ja oppilaita.

 

On a sunny February Sunday some of our Greek and Syrian teachers got together in Thessaloniki. We visited the Atatürk museum, an ancient market place, the White Tower and the beautiful waterfront. It was a lovely day, full of friendship and harmony.
Aurinkoisena helmikuun sunnuntaina osa kreikkalaisista ja syyrialaisista opettajistamme tapasi Thessalonikissa. Kävimme Atatürk-museossa, vanhalla kauppatorilla, Valkoisessa tornissa ja kauniilla rannalla. Se oli kaunis päivä, täynnä ystävyyttä ja harmoniaa.

 

 Multi-grade groupwork on water cycle in Derveni site.
Moniasteinen ryhmätyö veden kierrosta Dervenissä.

 

Every child in our learning centre in Ioannina participated in "Our Dreams" by drawing his or her own kite in the sky.
Jokainen lapsi Ioanninan oppimiskeskuksessa osallistui “Meidän unelmamme” teokseen piirtämällä oman leijansa taivaalle.

 

The pleasures of snow were enjoyed by every kid, big or small, in Kavalari site in January.
Lumesta nauttivat isot ja pienet lapset Kavalarissa tammikuussa.

 

Ei pulpetteja, ei tuoleja, nämä tyhjät pahvilaatikot toimivat huonekaluina Dervenissä.

 

Vihreä ja Keltainen joukkue valmiina pelaamaan Ioanninan oppimiskeskuksessa.

 

It was carnival time in Kavalari site.
Karnevaali Kavalarissa.

 

The children love to learn. This is in Derveni site in February when there were only a few children left.
Lapset rakastavat oppimista. Tämä on Derveni helmikuussa, jolloin enää muutama lapsi oli paikalla.

 

Finding suitable learning spaces can be very difficult. Solidarity Now has offered us a classroom in their centre in urban Thessaloniki. Sometimes we have so many children that some of the groups have to study in the lobby.
Sopivien oppimistilojen löytäminen voi olla vaikeaa. Kansalaisjärjestö Solidarity Now on tarjonnut meillä luokkaa keskuksessaan Thessalonikissa. Toisinaan meillä on niin paljon lapsia, että joidenkin ryhmien täytyy opiskella aulassa.

 

The teacher candidates were planning some activities in our initiative training in late November in Thessaloniki. At this stage they did not know yet if they were to be elected.
Opettajakandidaatit suunnittelivat aktiviteettejä koulutuksessamme marraskuun lopussa Thessalonikissa. Tässä vaiheessa he eivät vielä tiennet jäisivätkö he vai tulisivatko valituiksi pakolaisalueen opettajiksi.

 

Kuvat ja kuvatekstit: Pirkko Puonti