-Tuk-tuk, good morning madam, tuk-tuk!
-No thank you, I am good.

Joka-aamuiset kysyvät, iloiset äänet kutsuvat vapaaehtoista lähtijää. Olen nyt ollut täällä Phnom Penhissä runsaan kuukauden. Kaupungin vilinä ja kuumuus ovat tulleet tutuiksi. Sadekauden viilentävät ukkoset päivittäin ovat tarpeen. Suurkaupungin elämä on hektistä, kuitenkin toistuen samankaltaisena.

Kirkon ulkomaanavun Phnom Penhin toimistolla olen tutustunut projektien taustamateriaaleihin, koulutukselliseen tilanteeseen Kambodžassa ja toimintatapoihin. Konkreettisestikin olen osallistunut tiimiin kuuluvana, vaikka varsinaiset työtehtäväni opinto-ohjaajien koulutuksen tiimoilta odottavat Battambangissa. Ohjaajista tulee opinto-ohjaajien kouluttajia maahansa ja tietotaito siirtyy sinne, minne pitääkin eli parantamaan koulutettavien valmiuksia. Odotan mielenkiinnolla tulevia haasteita kentällä.

Koulutusuudistus

Materiaalit vilisevät lyhenteitä, joita täällä rakastetaan. MoEYS, ESP, LS, NIE, PESP, NGO, jne… Vie aikansa, ennen kuin niiden kanssa tulee sinuksi, jos silloinkaan ja aina tulee uusia eteen. Tulevaan projektiini kuuluvia lyhenteitä kuitenkin olen sisäistänyt; ToT (Training of Trainers) eli kouluttajien kouluttaminen, ToCCT (Training of Career Counceling Trainers) eli opinto-ohjaajien kouluttajien kouluttaminen, LSE (Lower Secondary Education) eli yläkoulun opetus, USE (Upper Secondary Education) eli lukio-opetus.

Kambodžassa on meneillään koulutusuudistus. Koulutuksen strateginen suunnitelma, Education Strategic Plan 2014 – 2018 viitoittaa koulutuksen kolme keskeisintä osa-aluetta:

 1. Oikeudenmukaisen pääsyn varmistaminen kaikkiin koulutuspalveluihin
 2. Oppimisen laadun ja merkityksellisyyden parantaminen
 3. Tehokkaan johtamisen ja hallinnon varmistaminen opetushenkilöstön kaikilla tasoilla.

Tohtori Hang ChuonNaronin (24.3.2015) mukaan koulutukselle on asetettu mm. seuraavia prioriteetteja:

 • kaikkien koulutuspalveluiden laadun ja tehokkuuden parantaminen
 • henkilöstöjohtamisen vahvistaminen
 • kaikkien valtakunnallisten kokeiden vahvistaminen
 • korkeakoulutuksen uudistaminen
 • nuorison teknologisten ja “pehmeiden” taitojen kuten vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen kehittäminen
 • julkisen rahoituksen hallinnon uudistamisen toteuttaminen
 • opetuksen tutkimuksen neuvoston luominen
 • liikunnan ja terveystiedon uudistaminen

Koulutuksen kehittämisen yksi osatekijä luokka- ja koulutasolla sisältää tohtori Hang ChuonNaronin mukaan opetussuunnitelmien, pedagogiikan, oppimisympäristöjen, arvioinnin, johtajuuden, teknologian ja terveyden ja hygienian kehittämistä.

Tulevaisuuden opettajat

Opettajan roolin muutosta hän kuvaa seuraavasti: tiedonsiirtäjästä tiedon hallinnoijaksi ja koordinoijaksi, valvojasta oppimisympäristön luojaksi, monitietäjästä yhteistyön ja vertaisoppimisen avustajaksi, tekniikan käyttäjästä tekniikan soveltajaksi oppimisprosesseissa, luennoitsijasta vastavuoroisuuden hyödyntäjäksi, kokemusten vaihtajaksi ja havainnoijaksi.

Edellä mainitut asiat ovat meille tuttuja, mutta suuri muutos täällä. Tämän vuoksi opettajien koulutusta ollaankin uudistamassa. Opettajankoulutusjärjestelmä saa resursseja; opettajien ammatillista koulutusta lisätään, pätevyysvaatimuksia korotetaan, työolosuhteita ja motivaatiota lisätään mm. palkkauksella. Opettajien työn arvostusta halutaan lisätä.

Tiimityöskentelyä

Toimisto valmistautui paikalliseen opetusalan tapahtumaan Education Forumiin. Lokakuinen konferenssi työllisti koko henkilökunnan. Vastuita jaettiin ja tiiminä työskentely oli arvokasta.  Paikallisen henkilöstön asiantuntemus oli välttämätöntä; Martin hoitamassa kontaktointia, Sophea valmiina viemään henkilökohtaisesti kutsuja perille tarvittaessa, Phanat varmistassa yksityiskohtia tilaisuuden järjestämisessä, Seakhor valvomassa rahavirtoja ja Sreypov urakoimassa kutsukirjeiden parissa. Sreypov on toimiston henki. Aina hymyilevänä, lempeine katseineen pitää huolta meistä kaikista ja ympäristön siistinä.

Vapaaehtoistyöjaksoni on tähän mennessä avartanut näkemyksiäni tehtävistä täällä ja siitä, kuinka tarpeellisia ne ovat. Koulutuksen uudistus kaikilla asteilla nähdään hyvinvoinnin perustana. Koulutukseen investoidaan ja olen tyytyväinen, että olemme osa tätä uudistamisprosessia.