Puthi Komar (PKO) -kansalaisjärjestö kehittää inklusiivista koulua Battambangissa, Kambodzassa Kirkon ulkomaanavun rahoituksella. Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisena olen saanut työskennellä hankkeen tukijoukoissa tämän vuoden. Pääosa tukitehtävistä on ollut erilaisten koulutustuokioitten tuottamista hankkeen koulutusohjelmaan.

Tehtävät on suunniteltu yhteisissä viikkopalavereissa, joissa on samalla välittynyt tuokiokuvia paikallisesta elämästä niin kiekuvien kukkojen ja ankkatarhakuulumisten kuin vakavampien tulvauutisten muodossa. Yhteydet ovat pelanneet hämmästyttävän hyvin jopa sadekaudella.

Yhtenä inklusiivisen koulun tukitoimena olen saanut osallistua koulunkäynnin ohjaajien kouluttamiseen. Koulutuspäivät suunniteltiin yhdessä ja paikalliset asiantuntijat hoitivat lähitilaisuudet, minä etäesiinnyin tulkin välityksellä lyhyin johdantoluennoin ja tehtävänannoin sekä tuotoksia kommentoiden. Kaikkia keskusteluja ja ryhmätöitä emme tulkanneet, mutta aika hyvin pysyin keskusteluissa mukana.

Koulutuksen jälkeen koulunkäynnin ohjaajat aloittivat työnsä ja olen saanut osallistua heidän valmentamiseensa PKO:n eksperttien kanssa. Paikallisia oloja en tunne, mutta osaan kertoa yleisiä asioita Suomessa toimivista koulukäytänteistä – ohjaajat muokkaavat niistä PKO:n valmentajien kanssa käyttökelpoista paikallisiin oloihin.

On ollut ilo seurata koulunkäynnin ohjaajien ammattitaidon kehittymistä ja kuulla että myös monen oppilaan osaaminen on jo ottanut askelia eteenpäin. Khmerin kielen lukutaidossa riittää haasteita! Oma osuuteni hankkeessa on pieni, mutta minulle oikeastaan kaikki sinne tekemäni tehtävät ovat olleet uusia.

Olen toiminut opettajankouluttajana, mutta Kambodzaan valikoituneet aiheet ovat kaikki olleet sellaisia, jotka eivät suoraan liity päivätöihini. Paneutuminen uusiin aihepiireihin on ollut antoisaa, samoin koulutuksen suunnittelu ihmisille, joitten työympäristö ja taustat poikkeavat täysin omista, vaikka yhteisellä opetusalalla toimitaankin. Etävapaaehtoistyössä on ollut virkistävä yhdistelmä jotain tuttua ja jotain uutta, sopivasti väriä ja uusia ajatuksia arkiaherruksen ohelle. Vahva suositus.