Auli osallistui Ghanaan suuntautuvaan World Teacher -ohjelmaan työskennellen paikallisten koulunjohtajien kanssa lokakuussa 2017.

Koulunjohtajien WT-ohjelman tavoitteena on kehittää koulua lapsikeskeiseksi, jossa painotetaan aktiivisia oppimismenetelmiä. Perinteinen opetus on opettajajohtoista, tiukasti säänneltyä ja kontrolloitua. WT-ohjelmassa kehitetään erityisesti oppimisen, opettamisen ja koulun johtamisen taitoja. Ohjelma sisältää koulun vahvuuksien ja kehittämiskohteiden analysointia. Ohjelmassa painotetaan myös johtamis- ja tiimityötaitoja.

Kolmivuotisen projektin ensimmäisessä vaiheessa lähdetään liikkeelle olemassa olevan tilanteen kartoittamisesta ja analysoinnista. Sen pohjalta laaditaan lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma työn arvioimiseksi, seuraamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Koulunjohtajien ohjelmaan kuuluu yhteisen alkuseminaarin lisäksi yhteinen työpaja sekä yhteinen loppuseminaari. Muu työ kahden viikon vierailumme aikana tehdään koulussa toimintaa seuraten ja mentoroiden, vanhempia sekä yhteisön edustajia tavaten ja kodeissa vieraillen.

Koulussa järjestettiin yhteiskokous PTA:n (Parents and Teacher Association) ja koko henkilöstön kanssa WT-projektin tavoitteiden avaamiseksi sekä selventämiseksi. PTA:ta edusti mm. kylän päällikkö ja paikallisen kunnan valtuuston edustaja. PTA on hyvin aktiivinen. Se mm. rakentaa kouluun uutta rakennusta. Rahoitus kerätään vanhemmilta.

World Teacher -projektin tavoitteista ja sisällöistä kerrottiin eri toimijoille, sillä tavoitteiden eteen työskentely voi tapahtua vain yhteistyössä

 

Parityöskentely koulunjohtajan kanssa on antoisaa. Minulla on ollut ilo työskennellä suuren Regional Model School Complex’n johtajan työparina. Happy on nainen paikallaan. Hän on erittäin innostunut projektista ja mahdollisuudesta koulunsa jatkuvaan kehittämiseen. Projektissa mukana olevista koulunjohtajista hän on ainoa nainen. Hänen johdossaan on projektin kouluista suurin. Kouluun kuuluu esikoulun luokat 1-2, alakoulun luokat 1-6, sekä yläkoulun luokat 1-3. Kaikki luokat ovat kaksisarjaisia. Oppilaita on yhteensä 939 ja opettajia 32. Isot luokat (40-60 oppilasta) ovat haastavia opettajalle ja oppilaille.

Happy on projektissa mukana olevien koulujen ainoa naisjohtaja. Hän johtaa projektin suurinta koulua.

 

Projektin kahden viikon aloitusjakso on ollut työläs mutta antoisa. Yhteistyö hollantilaisten ja ghanalaisten kollegoiden kanssa on sujunut hyvin. Erilaisen kulttuurin ja osaamisen jakaminen rikastuttaa ja palkitsee. Ghanassa tehdään työtä osaavin voimin. Kaikki koulun opettajat ovat saaneet opettajankoulutuksen. Toimintaympäristön olosuhteet eurooppalaisiin verrattuna ovat vaatimattomat, mutta halu koulun kaikenpuoleiseen kehittämiseen on suuri.

Auli Härkönen