Haiti

Kohteessa ei ole enää Kirkon Ulkomaanavun toimintaa.

Taustaa:

Haiti oli läntisen pallonpuoliskon köyhin maa jo ennen vuoden 2010 maanjäristystä, joka entisestään heikensi sekä valtion kapasiteettia että ihmisten ja yhteisöjen kykyä huolehtia omista ja toistensa tarpeista. Haitin koulutussektorin keskeisiä puutteita ovat koulutuksen riittämätön saatavuus ja heikko laatu.

Opettajista suurin osa ei ole saanut opettajan työssä tarvittavaa koulutusta. Tässä tilanteessa haitilaisten lasten oikeus laadukkaaseen koulutukseen ei toteudu. Kirkon Ulkomaanapu on tukenut pääsyä koulutukseen ja taannut turvallisen kouluympäristön ensisijaisesti rakentamalla kouluja maanjäristyksen jälkeen.

Vapaaehtoistemme työ:

Hankkeen pääasialliset komponentit olivat:

1. Opettajien osaamisen vahvistaminen (oppijakeskeiset opetusmenetelmät, luokkahuoneen hallinnointi, inklusiivinen opetus)

2. Opettajien ja vanhempien välisen yhteistyön vahvistaminen ja tukeminen. Erityisesti tavoitteena on vahvistaa opettajien ja vanhempien valmiuksia tukea lasten koulunkäyntiä.

Pilottivaiheen pääasiallisena tarkoituksena oli testata Kirkon Ulkomaanavun ja Opettajat ilman rajoja  ‐vapaaehtoisten kehittämien koulutusmoduulien toimivuutta Haitissa. Hankkeen tuottamia koulutusmateriaaleja voidaan jatkossa hyödyntää saman koulutuksen toistamiseen useammissa kouluissa sekä Haitissa että muissa Ulkomaanavun kohdemaissa.

Tulokset: Opettajankoulutusmateriaalipaketti, jonka on tehnyt vapaaehtoisemme Diego Martinez Madrid. Tätä pakettia kehitetään ja sovelletaan jatkossa sekä Haitissa että muissa kohteissamme.

Erityisala: opettajien täydennyskoulutus, ympäristökasvatus, inklusiivinen opetus, oppijakeskeiset menetelmät

Training Teacher Trainers: Promoting a Longer-term Impact

Observe, judge, act The impact of my 6 months contract is limited. Before producing anything I wo...

Lue lisää

The Use of Bottle-tops: Positive Impact on the Environment and on Child-centred Learning

I have recently conducted a training in three primary schools, two of them built by FCA after Haiti...

Lue lisää

Teachers without Borders Haiti

From my short professional and academic experience in humanitarian aid and international cooperation...

Lue lisää

The Expectations of Volunteering in Nepal and Haiti

Start to feel as a Teachers Without Borders volunteer Elisa. I decided to become a volunteer for Te...

Lue lisää