Koulut Palestiinalaisalueella ovat olleet suljettuina jo koko lukuvuoden ajan. Opettajien on pitänyt sopeutua nopeasti etäopetuksen menetelmiin ja digitaalisiin työkaluihin, vaikka he eivät ole välttämättä saaneet tähän koulutusta tai opastusta. Opettajat ilman rajoja on luonut koulutuksen etäopetuksen tueksi yhteistyössä Palestiinalaisalueen kumppaneiden kanssa.

Kuten me opettajatkaan, pandemia ei tunne rajoja. Kun opetusta ja oppimista joutuu mukauttamaan maailmantilanteen mukaan, esiin nousee monia kysymyksiä: Kuinka koulun toimintaa voidaan jatkaa? Kuinka voimme turvata oppimisen jatkumisen? Miten voimme saavuttaa koteihinsa jääneet lapset ja nuoret etäyhteyksin?

Opetuksen ja koulunkäynnin jatkuminen tukee turvallisuuden tunnetta ja kokemusta tavallisuudesta. Kriisitilanteessa elävä lapsi saa tukea arkeensa ja jaksamiseensa siitä, että tietyt velvollisuudet ovat pysyviä, ja että tuttu opettaja on yhä mukana arjessa.

Opetuksen ja koulunkäynnin jatkuminen tukee turvallisuuden tunnetta ja kokemusta tavallisuudesta.  

Koulujen sulkeutuessa koronapandemian vuoksi moni opettaja on kuitenkin ollut uuden edessä. Totutuista toimintatavoista on joutunut luopumaan ja suunnitelmia muuttamaan nopealla aikataululla, minkä lisäksi huoli omasta ja muiden turvallisuudesta on varjostanut koulunkäyntiä. Etäopetuksen haasteet ja mahdollisuudet on ollut pakko kohdata.

Me Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoiset ja asiantuntijat tartuimme haasteeseen etäopetuksen kehittämiseksi myös tulevia tarpeita silmällä pitäen. Yhteistyössä Palestiinalaisalueen kumppaneiden kanssa rakennettu koulutusmanuaali pureutuu etäopetuksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin seitsemään teemaan jaettujen moduulien avulla. Teemoja ovat esimerkiksi etäopetuksen käytänteet, oppijakeskeisyys, arviointi, inklusiivisuus ja kodin ja koulun yhteistyö. Palestiinalaisalueen kumppaneiden kanssa tehtävän tarvekartoituksen myötä koulutus tai sen osia voidaan kohdentaa eniten tukea tarvitseville kouluille paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Lapset tekevät tehtäviä ryhmässä.

Etäopetus tuo jatkuvuutta, kun kouluun ei pääse.

Vaikka koronapandemia olisikin hellittämässä, etäopetuksen osaamiselle on tarvetta jatkossakin. Yllättävän tilanteen sattuessa valmiit toimintamallit voi ottaa nopeasti käyttöön ja turvata näin opetuksen jatkuminen. Lisäksi etäopetusosaaminen mahdollistaa niiden lasten osallistumisen, joille kouluun pääsy on syystä tai toisesta haastavaa. Etäopetus tarjoaa myös uusia oppimisen tapoja, joista voi olla merkittävää hyötyä oppilaalle esimerkiksi jatko-opinnoissa tai työelämässä.

OIR etäasiantuntijatehtävän myötä olen saanut pohtia etäopetuksen haasteita uusista näkökulmista. Vapaaehtoistyön toteuttaminen kokonaan etätyöskentelynä on ollut silmiä avaavaa ja auttanut huomaamaan, miten pitkienkin välimatkojen yhteistyö voi olla varsin mutkatonta myös pandemian aikana. Rajallisuuden ymmärtämisen lisäksi onkin tärkeää tunnistaa yhteistyön mahdollisuuksien rajattomuus.