Opettajat ilman rajoja verkosto koulutti viikonloppuna kuusi uutta osaajaa toimimaan järjestön kohteissa. Tiivis ohjelma piti sisällään erityisesti Code of Conduct ”Eettisen ohjeiston” läpikäyntiä sekä kurkistuksen aina kiehtovaan sosiaalisen median maailmaan.

Eteläranta 8:ssa riitti vilskettä, kun kuusi innokasta maailmalle projektityöhön siirtyvää opettajaa kävi kouluttautumassa uuden tehtävän mukanaan tuomia haasteita varten.  Viikonlopun aikana perehdyttiin Kirkon Ulkomaanavun hankkeisiin, opettajan identiteettiin vapaaehtoisena, Code of Conduct -sopimuksiin, viestinnän keinoihin, kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen jne.

Oli kiinnostavaa kuulla kentällä olleiden vapaaehtoisten kokemuksia ja vinkkejä lähtijöille. Kulttuurisensitiivisten asioiden tuntemus koettiin hyvin tärkeäksi menestyksekkään projektityön suorittamisen kannalta. Painotimme ensivaikutelman tärkeyttä onnistuneen kenttätyön aloittamisessa avustuskohteessa. Yhteistyökumppanien kunnioitus ja paikallisten käytänteiden arvostus on pohjana toiminnan kehittämisessä.

Päätimme intensiivisen viikonlopun tutustumalla WordPressin ihmeelliseen maailmaan. Sosiaalisella medialla on nykyään tärkeä merkitys tiedon ja kokemusten levittäjänä. Opettajat ilman rajoja järjestöllä on käytössään esimerkiksi Facebook-, Instagram-, Twitter- ja Youtube-kanavat.

Teksti: Sanna Soini ja Pepe Forsberg