Ensimmäinen opettajat ilman rajoja toiminta miehitetyllä palestiinalaisalueella alkoi syksyllä, jolloin pieni ryhmä suomalaisia opetusalan asiantuntijoita aloitti vapaaehtoistyönsä koulutuksen kehitysprojektin parissa. Projekti keskittyy tällä hetkellä kahteen kouluun, ja sen tavoitteena on edesauttaa opetuksen siirtymistä oppilaskeskeisiin opetusmenetelmiin, lisätä kouluviihtyvyyttä sekä parantaa koulun hallintoa vapaaehtoisten tekemien arviointien ja kehityssuunnitelman pohjalta. Kokemus on ollut mielenkiintoinen ja silmiä avaava sukellus uuteen kulttuurin ja ympäristöön. Miehityksen todellisuus sekä sen heijastumat kouluarkeen avautuvat kerros kerrokselta.

”On ollut ilo kohdata eloisan kouluarjen keskellä niin oppilaita kuin opettajia. Havaitsemastamme esille nousee etenkin oppituntien opettajakeskeisyys. Pohdimmekin, onko oppilailla aikaa pysähtyä oman ajattelua äärelle ja tapahtuuko tunneilla syvempää oppimista. Olemme myös miettineet, kuinka voisimme tukea opettajan jaksamista hänen työarjessaan. Näemme myös, että luovuuden ja taideaineiden opetukselle olisi täällä oma tärkeä sijansa kouluarjessa”.

Projekti on palestiinalaisalueella uusi, mutta lähtenyt yllättävän hyvin käytiin lämpimän vastaanoton siivittämänä. Täällä verkostoitumisen ja suhteiden luomisen merkitys painottuu suuresti. Aluksi kävimmekin lähes päivittäin eri tapaamisissa ja kokouksissa tuoden itseämme ja projektiamme tutuiksi alueen kouluhallinnon useille eri johtoportaille. Projektin jouhevassa etenemisessä keskeisessä roolissa ovat olleet myös projektin paikalliset vetäjät. Suuri kiitos siitä heille! Kuvassa tekemiämme materiaaleja opetusalan seminaarista, joiden avulla esittelimme suomalaisen opetuksen keskeisiä arvoja ja teemoja sekä käytännön ideoita paikallisille opetusalan henkilöille.