Suomen kieli sanoo tervetuloa -blogi

Onko sinulla kokemusta Toisto-tuokioiden vetämisestä? Tunnetko vastaanottokeskuksen arjen? Mikä on kotoutumisen kannalta tärkeää? Miksi suomen kielen vapaaehtoisopettamista tarvitaan?
Kerro ajatuksistasi ja kokemuksistasi kirjoittamalla blogiteksti!

Miten toimin?

Lähetä tekstiehdotuksesi tai valmis tekstisi osoitteeseen: saara.huilla(at)kirkonulkomaanapu.fi.

Voit myös ehdottaa meille aihetta tai jakaa muita ideoita blogin suhteen!

Blogi-tekstejä pääset lukemaan täällä.

Ohjeet blogitekstin kirjoittamiseen

Tarkoitus ja näkökulma

Tekstin tulisi olla esimerkiksi lyhyt kuvaus Toisto-menetelmän käytöstä tai vapaaehtoistoiminnastanne, mielipidekirjoitus tai Toisto-opetuskerran esittely. Tarkoituksena on jakaa hyväksi koettuja käytänteitä ja uusia ideoita sekä esimerkkejä vastasaapuneiden kielenopetukseen ja kotoutumiseen sekä Toisto-tuokioihin liittyen. Teksti voi olla vastaanottokeskuksen arjen kuvaus, vapaaehtoisen, henkilöstön, asukkaan tai opiskelijan näkökulmasta kirjoitettu. Se voi olla kuvaus, kertomus tai vaikkapa ohjeet jonkin tuokion järjestämiseen.

Hyvät kokemukset inspiroivat ja innostavat muitakin mukaan toimintaan! Uudet ideat innostavat kehittämään omaa opetusta ja jakamaan tietoa omista käytänteistä.

Pituus

Hyvä merkkimäärä on n. 3000-5000 merkkiä välimerkit mukaanluettuna. Tämän lisäksi julkaisemme mielellämme lyhyen kuvauksen kirjoittajasta ja/tai oppilaitoksesta. Väliotsikot helpottavat blogimuotoisen tekstin lukua.

Kuvat

Tekstiä saa mielellään elävöittää kuvilla. Jos lähetät kuvia, varmistathan, että ne ovat itse ottamiasi tai että sinulla on niihin käyttöoikeus. Jos kuvissa on tunnistettavissa olevia henkilöitä, kerrothan asianosaisille, missä kuva julkaistaan ja pyydä julkaisulupa.

Julkaisu

Kun olemme sopineet tekstin kirjoittamisesta ja/tai julkaisemisesta, oikoluemme kaikki tekstit ja tarvittaessa lisäämme väliotsikot. Ajoittain saatamme saada useita blogitekstejä lyhyen ajan sisällä, mikä aiheuttaa viivettä tekstin julkaisussa. Lähetämme sinulle linkin julkaisuun, kun teksti on julkaistu verkkosivuillamme.

Kirjoittamisen tueksi

Tekstissä voi olla esimerkiksi seuraavat osiot:

Blogipostauksen otsikko:

Toisto-menetelmää kokeilemassa, osa 1 / Kokemuksia Toisto-tuokioista, osa 1 / Toisto goes Y/ Kielenopetusta kehollisin keinoin tms / Tapahtui kerran Toisto-ryhmässä / Mukana vokin elämässä /Vapaaehtoisena vokissa tms.

INGRESSI
Helmikuussa vapaaehtoiset uskaltautuivat rohkeasti kokeilemaan uusia Toisto-tuokioita… X:n kanssa Y.ssä. Lue lisää siitä, mihin Toisto-tuokiot taipuivat ensikertalaisen käsissä.   

Leipäteksti alkaa lyhyellä taustoituksella, sen jälkeen suoraan asiaan:

Esim. 1 Kuulimme Toisto-tuokioista Y:ssä, ja päätimme lähteä kokeilemaan… Tehtävänämme oli…
Y:ssä meidät otettiin vastaan…

Suurimpana huolena ennen Toisto-tuokioita meillä oli… Huomasimme nopeasti kuitenkin, että… Parhaiten sujui… Jatkossa… Tulevissa Toisto-tuokioissa pidämme erityisen tärkeänä, että…

Lopuksi vielä viisi vinkkiä kaikille Toisto-tuokioita ohjaaville:


Esim. 2 Ensi kosketuksemme Toistoon tapahtui Y:ssä. Sen jälkeen huomasimmekin olevamme yhtäkkiä itse Toisto-tuokioiden vetäjinä… Toisto-tuokiot toimivat parhaiten, kun… Jäimme kaipaamaan… Etukäteen pelkäsimme, että… Jälkikäteen huomasimme, että… Lopuksi keräsimme vielä yhteen parhaat vinkit:…

Esim. 3 Olemme käyttäneet Toisto-tuokioita jo X ajan etupäässä C ryhmien kanssa. Osallistujat ovat sanoneet, että… Eniten osallistujat ovat tykänneet… Meistä vapaaehtoisista tuokioissa kaikkein antoisinta on ollut… Olemme huomanneet, että tuokiot kannattaa aloittaa… 

Parhaiten sujui… Jatkossa… Tulevissa Toisto-tuokioissa otamme huomioon…

Tähän loppuun kokosimme vielä ideoita…