Nyt syyskuussa Kambodzhan ensimmäinen opinto-ohjaajien koulutusohjelma on päätösvaiheessa. Koulutukseen on kuulunut muun muassa lähiopetuspäiviä, käytännön harjoittelua, tutustumisvierailuja ja viiden päivän opintomatka Thaimaahan. Kymmenen asialle vihkiytynyttä opettajaa tuntee ylpeyttä ollessaan maansa ihka ensimmäisiä opinto-ohjaajia. Kera neljän opetussektorin viranomaisen, jotka myös osallistuivat koulutukseen, uudet opot jatkavat tärkeää työtänsä muutoksen tekijöinä. Koulutettujen opojen hyvä ”draivi”, tiedot ja kokemukset opinto-ohjauksen merkityksestä ihmisen elämänkulussa tulee saamaan aikaan paljon Kambodzhassa meneillään olevan opetus- ja oppimiskulttuurin muutostyössä.

Opinto-ohjauksen pilottikoulutus Kambodzhassa alkoi helmikuussa 2015. Koulutusohjelmaa edelsi reilun puolen vuoden intensiivinen työ tarvekartoituksen, suunnittelun ja opetussuunnitelman laatimisen merkeissä. Yksi kerrallaan yhteensä viisi OIR-vapaaehtoista on jakanut asiantuntemustaan ja innostustaan projektin toteuttamisessa. Opo-koulutukseen osallistuu kymmenen opettajaa neljästä pilottikoulusta Battambangissa sekä neljä paikallisen opetushallinnon viranomaisedustajaa.

Kesäkuukausien aikana opojen koulutus koostui käytännön harjoitteista. Keskimäärin kerran viikossa oli lähiopetuspäivä, jolloin opittiin itse kokeilemalla ja tekemällä aktiviteetteja yksilöohjaukseen ja luokkaohjaukseen. Opo-opiskelijat sovelsivat harjoitteita oppilaiden kanssa omissa kouluissaan ja onnistumisia ja kehittämiskohteita käytiin läpi vapaamuotoisesti arvioiden taas tavatessamme. Koulutuspäivien aikana käytiin myös vilkkaita keskusteluja ohjauksen merkityksestä ja ohjaustyön haasteista sekä oppilaiden tukemisesta niin opinnoissa, uravalinnassa kuin elämässä. Lisäksi piirsimme oppimispolkuja, juttelimme unelmista, tunnistimme vahvuuksia ja asetimme tulevaisuuden tavoitteita.

Käytännönläheisten harjoitusten lisäksi kesän aikana panostettiin yhteistyön luomiseen pilottikoulujen ja ympäröivän yhteisön välille. Tutustumisvierailut muissa kouluissa, paikallisissa yrityksissä ja järjestöissä sekä koulutusorganisaatioissa tukivat verkostoitumista ja rohkaisivat opo-opiskelijoita järjestämään niitä myös omatoimisesti. Vierailevat puhujat kertoivat omista koulutus- ja urapoluistaan ja heiltä saatiin paljon tärkeää tietoa työmarkkinoista, eri alojen osaamisvaatimuksista ja erilaisista työympäristöistä. Näitä tietoja tulevat opot voivat hyödyntää oppilaidensa ohjauksessa.

Kesän yksi kohokohdista oli viiden päivän opintomatka Thaimaahan, jonka tavoitteena oli tutustua naapurimaan ohjauskäytänteisiin. Opintomatka oli oikea “tietopläjäys” ja sisälsi vierailuja ohjauksen koulutusta järjestävissä yliopistoissa ja niiden yhteydessä toimivissa mallikouluissa. Isäntämme ja emäntämme olivat todella paneutuneet vierailujemme järjestämiseen ja meillä oli mahdollisuus myös tutustua itse oppilaitoksiin ja niiden toimintaan innostuneiden opettajien, opoojen ja muun henkilöstön edustajien johdolla.

Opinto-ohjaukseen liittyen yliopistoprofessorit kävivät läpi teoriapohjia, joille ohjaustyö Thaimaassa vahvasti perustuu. Esitykset antoivat opo-opiskelijoille paljon ajattelemisen aihetta ja niiden tiimoilta syntyikin paljon eloisaa ja pohdiskelevaa keskustelua myös vielä jälkikäteen. Kaksi vierailua perusasteen koulussa osoitti, että opinto-ohjauksessa kahden maan välillä on samankaltaisuutta. Erityisesti yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan ja työelämän kanssa painotettiin myös Thaimaassa. Yllätyksellistä kuitenkin oli, että kouluissa keskityttiin ryhmä- ja luokkaohjaukseen ja mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen oli vähäistä.

Thaimaassa vierailemissamme oppilaitoksissa opo-opiskelijat saivat tietoa myös hyviksi havaituista käytänteistä kuten urapassista, vanhempien osallistamisesta ohjauksessa ja työelämälähtöisestä koulutuksesta sekä ammatillisista keskuksista, joissa nuoret voivat käydä tutustumassa alaan ja koulutukseen ennen uravalintaa. Opiskelijoiden mielestä nämä olivat asioita, joita voitaisiin hyödyntää sellaisenaan tai soveltaen myös Kambodzhassa. Kaikkinensa opintomatka oli monelle unelmien täyttymys niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti. Suuremmalle osalle tämä oli elämän ensimmäinen ulkomaan matka.

Ryhmän kanssa on ollut suuri ilo työskennellä. Se on varmastikin yksi tähänastisen urani aktiivisin, tiedonjanoisin ja tunnollisin porukka. Oppiminen oli kuitenkin molemmin puolista. Keskustelut ja kokemusten kuunteleminen paikallisesta oppimiskulttuurista ja koulujärjestelmästä auttoivat minua suhteuttamaan toimintani paikalliseen kontekstiin sekä suunnittelemaan tarkoituksenmukaisia koulutuspäiviä ja harjoitusmateriaaleja. Myös vierailut opojen kouluissa olivat silmiä avartavia ja auttoivat ymmärtämään paremmin arjen realismia, jonka puitteissa he työskentelevät. Ryhmän kautta tutustuin maan kulttuuriin ja tapoihin, ja sitä kautta sain kokea paljon mielenkiintoisia asioita, joihin en olisi törmännyt ns. tavallisena turistina.

Nyt on jo syyskuu ja koulutusohjelma on päätösvaiheessa. Kymmenen asialle vihkiytynyttä opettajaa tuntee ylpeyttä ollessaan maan ihka ensimmäisiä opinto-ohjaajia. Kera neljän opetussektorin viranomaisen, jotka myös osallistuivat koulutukseen, uudet opot jatkavat tärkeää työtänsä muutoksen tekijöinä. Uskon, että heidän hyvä ”draivinsa” sekä tietonsa ja kokemuksensa opinto-ohjauksen merkityksestä ihmisen elämänkulussa saa aikaan paljon Kambodzhassa meneillään olevan opetus- ja oppimiskulttuurin muutostyössä.