Terveiset Kirkon Ulkomaanavun Suomen toimistolta! Olen lähdössä Kambodzaan tekemään vapaaehtoistyötä opinto-ohjauksen parissa seuraavaksi puoleksi vuodeksi ja tarkoituksena olisi kertoa kuulumisia jaksolta blogipostausten muodossa.

Tällä hetkellä olen kuitenkin edelleen Suomessa. Aloitin vapaaehtoisjaksoni kahden viikon toimistoperehdytyksellä viime viikolla. Näihin päiviin on mahtunut järjetön määrä sekä FCA:n (Finn Church Aid eli Kirkon Ulkomaanapu eli KUA) omia, että suoraan Kambodzaa koskevia koulutusmateriaaleja -ja raportteja.

Mielenkiintoisin homma, jonka olen saanut tässä vaiheessa tehtäväkseni liittyy joulukuussa 2018 Kambodzan Opetusministeriön (=Ministry of Youth, Education and Sports) hyväksymään toisen asteen koulutuksen ohjauksen manuaaliin. Opetussuunnitelmaa, kuten se Suomessa käsitetään, ei siis varsinaisesti Kambodzassa ole, vaan näitä manuaaleja harjoitteineen ja esimerkkeineen hyödynnetään sellaisenaan opetuksessa. Jo tässä vaiheessa vaikuttaa ilmeiseltä, että tiedon soveltamiselle opettajan työssä on hyvin eri lähtökohdat, kuin mihin Suomen koulutusjärjestelmän tuotoksena on tottunut.

KUA:n koulutusstrategian kirkastamisen myötä onkin huomattu tarpeelliseksi sisällyttää oppaisiin ”gender- ja disability inclusion, child/youth protection and psychosocial support”. Ajatuksena olisi tehdä näkyväksi erilaisten ihmisryhmien toiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita muokkaammalla yleisiä kuvauksia ja tehtävänantoja kaikkien osallisuutta tukevaksi. Oppaan päivittäminen on siinäkin mielessä tärkeä, että Handicap Internationalin 2000-luvun puolessavälissä tehdyn selvityksen mukaan 4,7 % eli 714 400 ihmistä Kambodzassa kärsii jostakin toimintakyä haittaavasta vammasta, naiset miehiä hieman useammin. Maaseudun ja kaupunkialueiden välillä on myös havaittavissa eroja niin, että maaseudulla jostakin vammasta kärsiviä on enemmän.

Tehtävä manuaalin päivittämisestä tuntuu mielekkäältä ja merkitykselliseltä, mutta samalla itselle on selvää, että kyseessä tulee olemaan läpi koko vapaaehtoisjakson kulkeva sivuprojekti. Paljon on asioita, joihin on jo päässyt erilaisten materiaalien kautta tutustumaan ja samalla on täysin mahdotonta hahmottaa, mitä kaikkea ei vielä tiedä. Kulttuurisen kontekstin ja ympäristön hahmottaminen on keskeistä missä tahansa ohjelmatyössä, eikä Kambodzan Upper Secondary -manuaali ole siinä varmastikaan mikään poikkeus.