Kambodza on Kaakkois-Aasiassa sijaitseva maa, jonka pääkaupunki on Phnom Penh. Asukkaita maassa on vajaa 17 miljoonaa. Kambodzan virallinen kieli on khmer, jota puhuu 90% väestöstä. Yleisimmin puhuttu vieras kieli on englanti, ja erityisesti vanhemman ikäluokan edustajat osaavat myös jonkin verran ranskaa johtuen maan siirtomaahistoriasta. Lisäksi maassa puhutaan esimerkiksi vietnamia.

Kambodzan opetussektori

Alakoulu kestää Kambodzassa kuusi vuotta. Suomen yläkoulua vastaavat vuosiluokat 7-9 (lower secondary school) ja lukiota vuosiluokat 10-12 (upper secondary school). Luokat 10-12 voi valita opiskelevansa ns. ammattilukiossa. Toisen asteen jälkeen voi hakea yliopistoon, jossa opinnot kestävät 4-5 vuotta.

Kaikilla kouluasteilla on sekä julkisia että yksityisiä oppilaitoksia. Julkisen puolen perusopetus on ilmaista, mutta kustannuksia aiheutuu koulupuvuista, oppikirjoista ja muista koulutarvikkeista. Iltapäivisin varsinaisen kouluajan jälkeen voi osallistua maksullisille lisätunneille.

Alakoulussa opiskellaan äidinkieltä (khmer), matematiikkaa, elämänhallinnan taitoja (local life skills), yhteiskuntaoppia ja liikuntaa. Usein vasta seitsemännellä luokalla mukaan tulee vieras kieli, joka yleisimmin on englanti, ja yhteiskuntaoppi jakaantuu erillisiin biologian, maantiedon, historian, kemian ja fysiikan oppitunteihin.

Koulurakennus, jossa oppilaita etualalla.

Koulurakennus Kambodzassa.

Oppivelvollisuus Kambodzassa on 9 vuotta. Todellisuudessa erityisesti maaseudulla pitkäaikaisiakin poissaoloja on paljon, koska lapset auttavat perheitään koti- ja peltotöissä, ja näin ollen alakoulun suorittaminen voi joiltakin viedä kymmenenkin vuotta.

Alakoulua käy 97% lapsista, mutta 17 ikävuoteen mennessä yli puolet (55%) ikäluokasta jättää koulunkäynnin kesken. Syinä tähän ovat esimerkiksi epäsäännöllinen kouluun tuleminen, opetuksen heikko laatu, koulunkäyntiin tarvittavien välineiden puute ja köyhyyden tuomat haasteet. 3-5-vuotiaille suunnattuun varhaiskasvatukseen osallistuu 43 prosenttia lapsista. Noin 80% väestöstä omaa ainakin perustason luku-ja kirjoitustaidon.

Opettajankoulutukseen voi hakea suoritettuaan joko yhdeksännen tai kahdennentoista luokan. Opettajaksi opiskellaan opettajankoulutuslaitoksissa, joita on erikseen alakoulun opettajiksi valmistuville ja yläkoulun aineenopettajiksi pyrkiville.

Opettajat ilman rajoja Kambodzassa

Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoiset ovat toimineet maassa vuodesta 2014 lähtien. Vapaaehtoiset ovat muun muassa vahvistaneet perusopetuksen opettajien pedagogista tietotaitoa sekä kehittäneet lasten luku- ja kirjoitustaito-opetusta.

Kaksi naista keskustelee.

Opinto-ohjauksen messuilla Kambodžassa.

Tärkeä osa vapaaehtoisten työtä on ollut myös opinto-ohjauksen alulle saattaminen ja juurruttaminen. Opinto-ohjauksen saralla tehtäviin on kuulunut esimerkiksi opettajataustaisten opinto-ohjaajien kouluttaminen, jotka nykyään kouluttavat ja mentoroivat itse uusia opinto-ohjaajia. Vapaaehtoiset ovat lisäksi mentoroineet opinto-ohjaajia sekä järjestäneet opinto-ohjaukseen liittyviä koulutuksia eri koulutusasteilla työskenteleville henkilöille ja opetusalan viranomaisille. Koulutuksissa on käsitelty esimerkiksi ohjauksen perusteita, menetelmiä, toimintatapoja ja eettisiä periaatteita.

Vapaaehtoistyö perusopetuksen ja opinto-ohjauksen parissa on toteutunut pääasiassa Battambangin maakunnassa, mutta vaihtelevasti työn luonteesta johtuen asemapaikkana on ollut myös pääkaupunki Phnom Penh.

Viimeisimpänä mukaan on tullut ammatillisen koulutuksen sektori, jossa painopisteenä on opettajien yrittäjyys-, valmennus- ja mentorointitaitojen kehittäminen. Kohdekoulut sijaitsevat Siem Reapissa.

Hauska tietää

Ylivoimaisesti tunnetuin Kambodzaan yhdistetty nähtävyys on Siem Reapin provinssissa sijaitseva munainen Angkorin temppelialue, joka on toiminut useiden elokuvienkin kulisseina. Lisäksi maasta löytyy rauhallisia trooppisia saaria, sademetsää ja kauniita riisipeltoja.

Opettaja puhuu luokan edessä.

Koululuokassa.

Lähteet

Bookbridge. The Education System in Cambodia. (luettu 28.3.2021)

Dacumos, Rory. (2015). Participatory Irrigation Management in Cambodia: The Case of a Farmer Water User Community in Kampong Speu Province.

Nations Online (2021). Cambodia. (luettu 28.3.2021)

UNICEF (2021). Education. (luettu 28.3.2021)

World on Meters (2021). Cambodia, Population. (luettu 28.3.2021)