Yhteystiedot

Verkoston sihteeristö sijaitsee Kirkon Ulkomaanavussa.

Yhteystiedot

opettajatilmanrajoja(at)kirkonulkomaanapu.fi
puh. 040 568 3803

Kirkon Ulkomaanapu
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki

Opettajat ilman rajoja -verkoston työtä ohjaa ohjausryhmä.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Ulkoministeriö,  Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opettajankoulutuslaitos, Opetusalan ammattijärjestö, Fingo, Helsingin yliopisto ja Kirkkohallitus.