Yhteystiedot

Verkoston sihteeristö sijaitsee Kirkon Ulkomaanavussa.

Opettajat ilman rajoja -verkoston sihteeristö

Yhteystiedot

opettajatilmanrajoja(at)kirkonulkomaanapu.fi
puh. 040 7560466

Kirkon Ulkomaanapu
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki

Opettajat ilman rajoja -verkoston työtä ohjaa ohjausryhmä.

Ohjausryhmän kokoonpano 2017:

Ulkoministeriö,  Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Opettajankoulutuslaitos, Opetusalan ammattijärjestö, Kepa ry, Oulun ja Helsingin yliopistot ja Kirkkohallitus.