Vuoden 2018 globaalikasvattajat haussa

Opettajat ilman rajoja –verkosto jakaa vuosittain Maailman opettajien päivän kunniaksi järjestetyssä seminaarissa Vuoden globaalikasvattaja –palkinnon. Palkinto on huomionosoitus globaalikasvatukselle suomalaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Palkinto nostaa esille globaalikasvatuksen malleja, menetelmiä ja käytäntöjä, jotka voivat toimia esimerkkeinä muille opetuksen ja kasvatuksen parissa toimiville.

Vuoden globaalikasvattaja 2018

 

Vuoden globaalikasvattajan haku käynnistyy 13.8.2018 ja päättyy 14.9.2018.

Esitykset palkittavasta henkilöstä tai organisaatiosta tehdään webropol-lomakkeella. 

Vamistathan, etteivät vastauksesi ylitä tekstikentän sallittua sanamäärää. Ehdotuksesi ei muuten saavu meille.

 

Voittajat palkitaan Maailman opettajien päivän seminaarissa 30.9.2018.

Palkinnonsaajan tulee olla toiminut pitkäjänteisesti globaalikasvattajana, osallistunut globaalikasvatuksen kehittämiseen, sekä vienyt globaalikasvatuksen sanomaa aktiivisesti ja ansiokkaasti eteenpäin.

Globaalikasvatuspalkintojen saajat valitsee asiantuntijoista muodostuva työryhmä, jossa on edustus Opetushallituksesta, Kepasta ja Opettajat ilman rajoja -verkostosta.

 

Palkittavia valittaessa huomiota kiinnitetään seuraaviin kriteereihin.

Opettaja tai varhaiskasvattaja on:

  • toiminut pitkäjänteisesti globaalikasvattajana,
  • osallistunut globaalikasvatuksen pedagogiseen kehittämiseen tai lanseerannut uuden innostavan toimintatavan,
  • innostanut ja rohkaissut muita opettajia tai varhaiskasvattajia globaalikasvatukseen ja tarjonnut vertaistukea tai toiminut mentorina,
  • tukenut lapsia ja nuoria aktiiviseen maailmankansalaisuuteen.

Koulu, oppilaitos tai varhaiskasvatuksen toimipiste on: 

  • lanseerannut ja kehittänyt kekseliään toimintatavan globaalikasvatukseen,
  • painottanut globaalikasvatusta paikallisessa opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmassa ansiokkaasti,
  • kehittänyt henkilöstön osaamista globaalikasvatuksessa ja rohkaissut heitä aiheen pariin,
  • tehnyt tuloksellista, vaikuttavaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä globaalikasvatuksen parissa toimivan kansalaisjärjestön tai muun toimijan (seurakunnat, kunnat, jokin kansainvälinen kumppanitaho) kanssa tai ollut mukana kehittämässä uutta toimintatapaa,
  • tarjonnut lapsille ja nuorille tilaa toimia aktiivisina maailmankansalaisina ja saanut koko työyhteisönsä osallistumaan aktiivisesti.

 

Globaalikasvatuksen määritelmä ja tarkoitus Maastrichtin sopimuksen (2002) mukaan on: ”avata ihmisten silmät ja mieli maailman moninaisuuksille sekä kannustaa toimimaan oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja ihmisoikeuksia kunnioittavamman maailman puolesta”.

 

Tunnetko opettajan tai varhaiskasvattajan, joka on ansioitunut globaalikasvatuksessa?

Tiedätkö koulun, oppilaitoksen, päiväkodin, jossa toimitaan oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja ihmisoikeuksia kunnioittavamman maailman puolesta?

 

Pistä ehdotus tulemaan ja suo tekijöille ansaittua kiitosta ja kunniaa!