Vapaaehtoishaku auki 7.4 saakka!

Kannustamme kaikkia kiinnostuneita opetus- ja kasvatustieteen alan, sekä opinto-ohjauksen osaajia hakemaan mukaan vapaaehtoisohjelmaamme!

 

Haettavia paikkoja on Eritreassa, Keski-Afrikan tasavallassa, miehitetyllä palestiinalaisalueella, Ugandassa, Kambodzassa sekä Myanmarissa.

Jaksojen pituus vaihtelee kolmesta kuukaudesta vuoden mittaisiin pätkiin. Lähtöajat ovat syksyn 2019 ja kevään 2020 välillä.  Ensimmäistä kertaa voit hakea OIR-verkoston kautta myös Suomen Pakolaisavun vapaaehtoiseksi.

Paikkoja on auki laajasti eri vahvuuksille ja koulutusalan ammattilaisille. Tutustu työtehtäviin ja sähköiseen hakemukseen, jotka löytyvät täältä:

https://www.opettajatilmanrajoja.fi/opettajat-maailmalla/paikkojen-kriteerit-ja-kuvaukset/opencall/

 

Kriteerit ja kuvaukset

Kielitaito

Kaikilta vapaaehtoisiltamme edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Kohteesta riippuen muu kielitaito katsotaan eduksi.

Valintaprosessista

Vapaaehtoisten valinta tehdään hakemuksen ja haastattelujen perusteella. Hakijan on hyvä Suomessa tapahtuvan haastattelun lisäksi varautua myös kohdemaan kumppanijärjestön tai henkilöstön haastatteluun. Valintaprosessin aikana kerrotaan vapaaehtoistyöstä ja Opettajat ilman rajoja -toiminnasta. Jokainen hakija osallistuu haastatteluun ja tekee lisäksi kirjallisen tehtävän.

Valintakriteereistä

Valintakriteereitä ovat hakijan henkilökohtainen soveltuvuus opettajien tukemiseen ja vapaaehtoistyöhön kehitysmaassa, sekä kyseisen tehtävän tarpeiden ja tavoitteiden täyttämiseen. Myös motivaatio, kielitaito ja hyvä terveys ovat edellytyksiä.  Kokemus opetus- ja kasvatusalalta on usein välttämätön. Valituilta hakijoilta vaaditaan avoimuutta, joustavuutta, sopeutumiskykyä ja halua oppia vieraasta kulttuurista. Tärkeää on myös halu sitoutua vaikuttamistyöhön ja globaalikasvatukseen kotimaassa ulkomaanjakson jälkeen.

Kustannukset

Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoispaikat eivät aiheuta kuluja valitulle, mutta tehtävästä ei makseta palkkaa. Verkosto maksaa lähtijän matkakulut, vakuutukset, rokotukset ja asumisen sekä pienen kuukausirahan. Joissakin lyhyemmissä verkoston tarjoamissa vapaaehtoispaikoissa jakso on kokonaan omakustanteinen, jolloin lähtijä maksaa vapaaehtoisjaksonsa kulut omakustanteisesti.

Yleiset hakukriteerit

 • vähintään 25 vuoden ikä
 • toimeksiannossa määritelty koulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus opetusalalta
 •  hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi ja englanti, mahdollisesti paikallisen kielen taito)
 •  kansainvälinen kokemus, erityisesti toimimisesta ja/tai työskentelystä kehitysmaaolosuhteissa on huomattava lisäetu
 • hyvät vuorovaikutustaidot, avoimuutta, kulttuurienvälistä osaamista, joustavuutta ja
 • sopeutumiskykyä
 • taito jakaa pedagogisia taitoja ja omaa ammattitaitoa paikalliseen kontekstiin sopivalla tavalla
 •  hyvät viestintävalmiudet
 •  hyvä terveys
 •  hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa
 • olosuhteissa

Hakuprosessin myöhemmässä vaiheessa on esitettävä rikosrekisteriote lasten kanssa toimimisesta.