Toiston Kevätpäivässä juhlittiin vapaaehtoistyötä Suomessa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten parissa

Opettajat ilman rajoja -verkoston merkittävää kotimaassa turvapaikanhakijoiden parissa tehtävää työtä juhlittiin lauantaina 5.5.2018 täyden salin voimalla Kirkon Ulkomaanavulla. Verkoston Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeessa on koulutettu yli 1000 vapaaehtoista kieliopasta ja hankkeella on aktiivista toimintaa ympäri Suomen. Lisäksi tilaisuudessa julkistettiin uunituore Toisto-metodin käsikirja.

Juhlapäivän aluksi presidentti Tarja Halonen toi esiin hankkeessa tehdyn työn suurta merkitystä. Puheessaan presidentti korosti erityisen haavoittuvassa asemassa elävien ihmisten tukemista ja osoitti suosiotaan hankkeen panokselle vapaaehtoisten kouluttamisessa.

Katse tulevaisuuteen.

Presidentti Halonen korosti rauhanrakennusprosessissa konfliktien ennaltaehkäisemistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeessa on kyse tuen tarjoamisesta heti turvapaikanhakijan saapuessa uuteen vieraaseen kulttuurin ja maahan, jonka kieltä hän ei ymmärrä.  Toistossa autetaan kielen oppimisen alkuun ja luodaan perustaa osallisuudelle ja yhteiskunnalliselle osallistumiselle uudenlaisella tavalla.

Toisto-metodin kehittäjä dosentti Maria Ahlholm palautti kuulijat vuoden 2015 syksyn kaoottiseen tilanteeseen, jolloin turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa moninkertaistui ja resursseja kotouttavaan työhön ja vastaanottoon tarvittiin valtavasti lisää.

Toisto-metodin kehittäjä dosentti Maria Ahlholm.

Tuolloin Maria yhdessä opiskelijaryhmänsä kanssa päätti unohtaa syksyn varalle suunnitellut opintosisällöt, ja lähti sen sijaan innovatiivisesti ja rohkeasti kehittämään jotakin uutta. Näin syntyi opetusmetodi Toisto, jonka oli tarkoitus tarjota ensiapua vastasaapuneille ja heidän kanssaan vapaaehtoistyötä tekeville kielioppaille.

Menetelmälle oli tuolloin valtava tarve. Edelleen vastaanottokeskuksissa moni asukas tarvitsee erityistä tukea, jonka puuttuessa syrjäytymisvaaran riski suurenee. Keskuksissa elää paljon lukutaidottomia ja henkilöitä, jotka eivät osaa englantia.

Tällä hetkellä Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeessa on koulutettu jo yli 1000 vapaaehtoista kieliopasta 15:ssa Suomen kaupungissa menetelmän ja siihen pohjaavan materiaalin käyttöön. Uutta materiaalia on kehitetty ja levitetty muun muassa Yle Oppimisen, pääkaupunkiseudun kirjastojen ja Papunetin kanssa yhteistyössä.

Jyväskylässä on Toistettu jo yli tuhat kertaa! Näillä sanoilla tutustutti Jyväskylän monikulttuurisuuskeskus Gloriassa aktiivisesti kielioppaana toiminut Hanna-Kaisa Malkavaara kuulijat Jyväskylän Toisto-toimintaan. Puheenvuoronsa lopuksi Hanna-Kaisa vei kuulijat leppoisaan tunnelmaan itse sanoittamansa Toisto-laulun myötä.

Kotolubi Kanelin toiminta voitti Pakolaisavun vuoden 2017 kotoutumisteko -palkinnon.

Kotoklubi Kanelin puistotoiminnan johtaja Hannele Oja kertoi puheenvuoronsa aikana siitä, kuinka Toisto on läsnä Kotoklubi Kanelin puistotoiminnassa. Puistotoiminnassa pienten lasten vanhemmilla ja heidän lapsillaan on loistava mahdollisuus oppia suomea Toiston avulla. Kanelin ansiokkaalle kielenopetustoiminnalle myönnettiin vuoden 2017 Pakolaisavun kotoutumispalkinto.

Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n Katja Saarikko kuvasi puheenvuorossaan turvapaikanhakijoiden ajankohtaista tilannetta ja vastaanottokeskuksen arkea. Saarikko korosti sitä, kuinka maahanmuuttoa on ollut läpi historian, ja kuinka maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden parissa tehtävä työ tulee olemaan entistä suurempi ja keskeisempi osa yhteiskunnallista toimintaamme.

Hankkeen kehittämisessä mukana ollut Eveliina Korpela johdatti yleisön leikin maailmaan kertomalla siitä, kuinka Toisto-metodi taipuu peleiksi, joiden avulla sanat jäävät varmasti mieleen.

Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen koordinaattori Saara Huilla ja Toiston kehittämisessä mukana ollut Ninni Lankinen julkistivat toimittamansa Toisto-metodin käsikirjan. Käsikirja löytyy digiversiona menetelmäsivustolta http://suomenkielisanootervetuloa.fi/ ja sitä on mahdollista tilata painettuna hankkeen koordinaattoreilta.

Päivän aikana herkuteltiin Startup Refugeesin Alexis kitchenin maukkaalla itäimaisella lounaalla.

Herkkiin ja syviin tunnelmiin yleisön johdatti Toiston avulla suomea oppinut venezuelalais-syyrialainen laulaja-kitaristi Rami Almithawi yhdessä perkussionisti Ville Iissalon kanssa.

Rami kertoi ammentavansa musiikissaan omista kokemuksistaan. Hän saapui Suomeen yksin alaikäisenä turvapaikanhakijana.

Toistolla suomen kieltä oppinut venezuelalais-syyrialainen laulajakitaristi Rami Almithawi yhdessä perkussionisti Ville Iissalon kanssa vei kuulijat tunteelliselle matkalle.

Jos olisin etana yhden päivän, unohtaisin synnit ja virheet.

Jos olisin etana tässä maailmassa, en lähtisi kotoa koskaan.

Jos olisin etana hetken aikaa, kai olisin vapaa tuskasta.

Jos olisin etana en olisi kenenkään, pystyisin pakenemaan. –

– Rami Almithawi

 

Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen ensimmäinen vaihe tulee päätökseensä kesällä. Toiston tarina on kuitenkin vasta alussa. EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukema kolmivuotinen Osallisuuden kieltä oppimissa -jatkohanke on jo startannut käyntiin. Osallisuuden kieltä pyritään opettamaan erityisen haavoittuvassa tilanteessa oleville ihmisryhmille, kuten yksin alaikäisenä Suomeen tulleille, sekä pienten lasten vanhemmille. Toiminnan keskiössä on osallisuuden ja demokratiataitojen edistäminen. Osallisuus ei ole vain hankkeen nimi, vaan sen työtapa: kaikissa hankkeen vaiheissa ovat mukana kotoutujat itse.

Lämmin kiitos kaikille hankkeessa vapaaehtoisina työskennelleille ja toiminnasta kiinnostuneille.

Toistetaan kun tavataan!

Elli ja Saara

Kuvista kiitokset Dalgrang Studiolle.

https://dalgrangstudio.com/#home