Osallisuuden kieltä oppimassa (4/2018-3/2021 AMIF)

Osallisuuden kieltä oppimassa -demokratiakasvatushankkeen erityistä kohderyhmää ovat haavoittuvassa asemassa olevat kotoutujat. Opettajat ilman rajoja -verkosto on saanut hankkeeseen kolmen vuoden tuen EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolta (AMIF).

Suomen kieli sanoo tervetuloa -hankkeen toinen vaihe jatkaa siitä, mihin ensimmäinen päättyy: ollaan kotoutumisen kynnyksellä. Nyt erityistä kohderyhmää ovat kotoutumisen riskiryhmät, kuten yksin maahan tulleet nuoret (erityisesti 18-25 -vuotiaat) ja pienten lasten vanhemmat, jotka eivät pääse osallistumaan kotoutumiskoulutukseen säännöllisesti lastenhoidon vuoksi.

Hankkeen tavoitteena on kielitietoisen demokratiakasvatusmateriaalin avulla tutustuttaa kohderyhmä paremmin suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja parantaa heidän osallisuuttaan. Osallisuus ei ole pelkästään hankkeen nimi, vaan myös sen työtapa. Hankkeen toimintaa ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kotoutujat itse. Jokaisessa työvaiheessa hyödynnetään kohderyhmän edustajien kokemuksia ja osaamista. Materiaali luodaan asiantuntijatyöryhmissä, joissa kohderyhmän edustajat ovat mukana. Kotoutujat ovat myös mukana kouluttamassa uusia kielioppaita.

Hankkeen toimintaa koordinoi Kirkon Ulkomaanavun Opettajat ilman rajoja -verkosto. Ohjausryhmässä ovat mukana mm. Helsingin yliopisto, Helsingin kaupungin Kasvatuksen sekä koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat, Luetaan yhdessä -verkosto, Maahanmuuttovirasto, Uudenmaan ELY-keskus sekä Vantaan maahanmuuttajapalvelut.

Hanke etsii jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden ja materiaalintuottajien kesken. Lisätietoja hankekoordinaattorilta (yhteystiedot alla).

Lisätietoa hankkeesta:

Projektikoordinaattori Saara Zamiatin

saara.zamiatin(at)kirkonulkomaanapu.fi

+358406353117